Lekcija par intelektuālo īpašumu

Sākas: Piektdiena, 26. novembris  

26. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem pieejama lekcija par intelektuālo īpašumu.

Lekcijā stāstīsim par:

▶️Patentu valdes lomu rūpnieciskā īpašuma tiesībās;

▶️Patentu valdes pakalpojumiem;

▶️Intelektuālo īpašumu: Rūpnieciskais īpašums un autortiesības;

▶️Rūpnieciskā īpašuma raksturojums;

▶️Patents, preču zīme, dizainparaugs;

▶️Atbalstu uzņēmējiem.

Lektore: Karīna Breimane, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas vecākā referente

Šī lekcija pieejama tikai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošajiem.

Saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzOTA0YjktMmUyYS00ODhjLWFjNjQtNjAyOTg3NzYzNjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1e9bcf6-328e-4a7a-98ec-579af6b85d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22773e726c-5568-438b-89d1-da93ce0705b1%22%7d

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.