Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA dizaina studiju programmu studentu darbu izstādes atklāšana Latgales Kultūrvēstures muzejā

Sākas: Trešdiena, 11. septembris 15:00  

11. septembrī plkst. 15.00 Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē tiks atklāta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina studiju programmu studentu darbu izstāde.

Izstāde skatāma no 11. septembra līdz 5. oktobrim.

RTA dizaina studiju programmas piedāvā studēt interjera dizaina, apģērbu dizaina un grafiskā dizaina virzienos, tāpēc studentu darbu izstāde ietver gan interjera dizaina projektus, gan tērpu kolekcijas, gan arī grafiskā dizaina darbus. Izstādīti arī priekšmetu dizaina risinājumi interjera elementiem, piemēram, gaismas ķermeņiem. Apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvāti kā studiju procesā radītie kursa darbi, tā arī diplomprojekti.

Atklāšanas pasākumā ieeja - brīva.

TEHNOLOĢIJAS DIZAINA TELPĀ

Mūsdienās dizains kļūst par sabiedrības pievienoto vērtību un ekonomikas instrumentu. Dizaina process pieprasa tālejošus plānus un ilgtspējīgu domāšanu. Dizains kļūst par pieprasītu profesiju, jo demonstrē iespējas dzīves organizēšanā un kultūras attīstībā, uzsver mākslinieciski funkcionālu inovāciju izstrādi un ieviešanu cilvēka dzīves telpā.         

Studiju virziens „Mākslas”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiek īstenots kopš 2007. gada. Šobrīd virziena ietvaros darbojas šādas dizaina studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” (pilna laika studijas: 4 g.) un profesionālā maģistra studiju programma „Dizains” (pilna laika studijas: 1,5 g.) ar izvēles moduļiem: Interjera dizains, Grafiskais dizains, Vides (ainavu) dizains, Modes dizains, Industriālais dizains. Starpdisciplināra sadarbība tiek realizēta ar studiju virzienu „Ražošana un pārstrāde”, kurā kopš 2012. gada tiek realizēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Apģērbu dizains un tehnoloģija” (pilna laika studijas: 2,5 g.).

Izstādē tiek prezentēti studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studentu kvalifikācijas un studiju darbi, projektu vizualizācijas planšetēs, apģērbu un aksesuāru dizaina praktiskie rezultāti materiālā, kas izstrādāti Digitālās mākslas projektā EUCIDA (European Connections in Digital Arts EUCIDA), kas ir platforma starpdisciplināriem eksperimentiem, pētniecībai, kopīgu netradicionālu ideju attīstīšanai, jaunu darbu radīšanai, kā arī novitātes materiālu apstrādes tehnoloģiju jomā - tekstildrānu, ādas lāzergriešanas, 3D drukas pētniecisko RTA granta projektu rezultāti, kas veido gan dekoratīvu, gan funkcionālu tērpu kompozicionālo risinājumu.

Tāpat izstādē skatāmas bakalaura programmas „Interjera dizains” studentu diplomprojektu interjera projektu vizualizācijas planšetēs, dizainētie funkcionāli dekoratīvie objekti - gaismas ķermeņi, mēbeles, interjera elementi un aksesuāri, kas ir papildinājums izstrādātajam diplomprojektam interjera dizaina jomā. Gaismas objekti tika izstrādāti Digitālās mākslas projekta EUCIDA ietvaros. Darbu izstrādi nodrošināja RTA Lāzertehnoloģiju centrs. Galvenokārt kā izejmateriāls tika izmantots plastikāts (akrils) un koksnes materiāli – saplāksnis.

Lai arī maģistra darba izstrāde bāzējas uz teorētiskajiem un empīriskajiem temata pētījumiem, atbilstoši izvēlētajai dizaina apakšnozarei, maģistranti izstrādā arī dizaina projektu. Izstādē skatāmas maģistra darbu projektu planšetes grafiskajā dizainā, interjera dizainā, modes dizainā, kā arī izstrādātie dizaina produkti.

Dizains kā sabiedrības uzdevumu risināšanas rīks vienmēr ir inovatīvs. Tāpēc tikpat svarīga ir vide un cilvēki, kas veic šos uzdevumus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir šāda vieta, kas nodrošina  kvalitatīvu un radošu studiju vidi profesionālajai attīstībai.

Aicinām gūt iedvesmu radītajā dizaina telpā!

Maģistra studiju programmas „Dizains” direktore Dr. paed., Mg. art, Mg. sc. ing.,

 asoc. profesore Aina Strode

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu