Starptautiskā studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA", starpaugstskolu pedagoģijas un izglītības zinātņu maģistrantu 7.zinātniskie lasījumi

Sākas: Piektdiena, 26. aprīlis  

Norises vieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

Zinātnisko lasījumu norises laiks:

2019.gada 26.aprīlis

Zinātniskajos lasījumos aicināti piedalīties pedagoģijas un izglītības zinātņu maģistra programmu studējošie.

Zinātnisko lasījumu mērķis

sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Zinātnisko lasījumu orgkomiteja:

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods

Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde

Mg.sc.ing., lekt.Nellija Kivkucāne

IVDF studējošo pašpārvaldes vadītāja Diāna Rēvalde

Zinātnisko lasījumu sekcijas:

  • Pirmsskolas un skolas pedagoģija
  • Sociālā un speciālā pedagoģija
  • Karjeras konsultēšana
  • Augstskolu pedagoģija un mūžizglītība

Darba kārtība:

13.00-13.30 Atklāšana

13.30-15.30 Darbs sekcijās

15.30-16.00 Kafijas pauze

16.00-17.00 Noslēguma diskusija

Referāta ilgums - 10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

Starpaugstskolu pedagoģijas un izglītības zinātņu maģistrantu zinātnisko lasījumu dalībniekiem dalība ir bez maksas.

Pieteikšanās konferencei

Dalībnieku anketas līdz 2019.gada 15.aprīlim lūdzam iesniegt vietnē:

https://docs.google.com/forms/d/19ev73Jvm_0aDmxbF_eKvXKhQ8tm74BWp3PHAsE4-RQg/edit

Raksta iesniegšana publicēšanai

Starpaugstskolu pedagoģijas un izglītības zinātņu maģistrantu zinātnisko lasījumu dalībniekiem ir iespēja iesniegt zinātnisko rakstu publicēšanai zinātniskajā žurnālā "Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas/ Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems". Žurnālā tiek publicēti  oriģināli, līdz šim nepublicēti izglītības pētījumi, dažādos aspektos aplūkojot problēmas un meklējot to risinājumus, kā arī ievērojot ētikas principus (skat. http://journals.rta.lv/index.php/PSPI/). Katrs iesniegtais raksts tiek anonīmi recenzēts. Raksti tiek pieņemti latviešu un angļu valodā.

Žurnālā publicētie raksti tiek iekļauti EBSCO datu bāzē Education Research Complete index, Scholar Google, CrossRef, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko izdevumu vietnē.

Rakstu iesniegšana 2019.gada žurnāla I sējumam līdz 2019.gada 13.maijam. Rakstus var iesniegt elektroniski http://journals.rta.lv/index.php/PSPI  vai nosūtot uz e-pastu ercs@rta.lv.

Maģistrantiem, iesniedzot apliecinājumu par studijām, maksa par publikāciju ir 4 EUR par 1 lpp.

Sīkāka informācija par zinātniskajiem lasījumiem: pa tālr. 29977436, e-pastu: janis.dzerviniks@rta.lv;  www.rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu