Autorizēties   |   Reģistrēties

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS"

Sākas: Sestdiena, 18. maijs  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Latvijā, 2019.gada 18.maijā

Organizē:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Sadarbībā ar:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte organizē ikgadējo starptautisko student un docētāju zinātniski – praktisko konferenci

“Indivīds. Sabiedrība. Valsts”

 

Konferences mērķis

veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē, arhīvniecībā, lietišķajā vēsturē un reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā.

Konferences galvenās tēmas

  • Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
  • Finanses un grāmatvedība
  • Reģionālie pētījumi
  • Tiesībzinātne
  • Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība
  • Lietišķā vēsture. Arhīvniecība

Konferences dalības maksa

Dalības maksa dalībniekiem, kas nav Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti un docētāji - 20 EUR. RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem un RTA docētājiem dalība konferencē ir bez maksas. Dalības maksā ietilps raksta publicēšanas izdevumi, konferences materiāli, rakstu krājums un uzkodas kafijas pauzē. Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Norēķinu konts dalības maksas pārskaitījumam:

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ. Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Banka: VALSTS KASE
Konts LV90TREL9150160000000

Reģistrācija konferencei

Reģistrācijas anketa: https://ej.uz/eywt

Svarīgi termiņi

  • Reģistrācija konferencei līdz 02.04.2019.
  • Raksta iesniegšana līdz 15.04.2019., nosūtot uz e-pastu: Anita.Puzule@rta.lv

Plānots konferences zinātnisko rakstu krājumu izdot 2019.gada novembrī, ievietojot journals.rta.lv.

Izstrādājot rakstu, lūdzam ievērot raksta iesniegšanas termiņu, raksta atbilstību konferences tēmām un noformēšanas prasībām. Studentam raksta saturs obligāti jāsaskaņo ar savu zinātnisko vadītāju.

Konferences darba valoda

latviešu un angļu.

Rakstus jāiesniedz

latviešu vai angļu valodā.

PDF Raksta noformēšanas prasības 2019

Konferences norises vieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, Atbrīvošanas alejā 115,  Rēzeknē

Konferences koordinatore

Anita Puzule, tālr. +37126413185, e-pasts: Anita.Puzule@rta.lv

Konferences orgkomiteja

Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.art. Valda Čakša, Dr.iur. Līga Mazure, Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Anda Zvaigzne, Mg.soc.sc. Aija Čerpinska, Mg.oec. Inta Kotāne, Mg. iur. Ilga Krampuža, Mg.oec. Anita Puzule, Mg.soc.sc. Inese Silicka, Mg.soc.sc. Ēvalds Višķers, Mg.soc.sc. Daina Znotiņa.

Konferences zinātniskā komiteja 

Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.oec. Inga Ziankova (Polockas Valsts universitāte)

Dr.oec. Anda Zvaigzne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.iur. Līga Mazure (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.iur. Ilona Bulgakova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.sc.comm. Sandra Murinska (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.sc.comp. Vaida Bartkute (Utenas Kolegija)

Mg.philol. Simona Jankauskaitė (Kauņas Kolegija)

Mg.oec. Iveta Dembovska (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg.oec. Inta Kotāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg.oec. Anita Puzule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg.oec. Jelena Volkova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg. soc.sc. Ēvalds Višķers (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg.soc.sc. Daina Znotiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu