Autorizēties   |   Reģistrēties

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs iespēja uzsākt studijas ziemā

Sākas: Pirmdiena, 14. janvāris   Beidzas: Ceturtdiena, 31. janvāris

Pieteikšanās termiņš no 14.01.2019. līdz 31.01.2019.

Iestājpārbaudījumi 01.02.2019.(Doktora studiju programmās)

Konkursa rezultātu paziņošana 01.02.2019.

 Reģistrējoties pamatstudijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 2 fotokartītes (3x4);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 •  ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Reģistrējoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 1 fotokartīti (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

Reģistrējoties doktora studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartīti (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām šādās RTA studiju programmās:

Studiju programma

Studiju finansējums

Studiju  ilgus (studiju gadi)

Studiju maksa eur/gadā

 

Uzņemšanas noteikumi

Dokumentu iesniegšana, ierodoties klātienē

Pašfinansējums  

 Valsts

Pilna laika

Nepilna laika

Pamatstudiju programmās (pēc vidējās izglītības iegūšanas)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”

+

-

-

3.5

1220

http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/studijas/informacija_reflektantiem/uznemsanas_noteikumi/uznemsanas_noteikumi_2019.pdf

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115/ K-4 , 313.telpa

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tiesību zinātne”

+

-

-

2,5

 1220

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē-Atbrīvošanas alejā 115, 219.telpa

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība”

Studiju virziens:  tūrisma uzņēmuma vadība

+

+

4

-

1520

Augstākās izglītības studiju programmās (pēc augstākās izglītības iegūšanas):  

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”

+

+

1.5* 2**

-

1820

 

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115/ K-4 , 313.telpa

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas"

+

+

1.5* 2**

-

1820

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

+

+

1.5* 2**

-

1820

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas"

+

+

2

-

1820

 

Doktora studiju programmās

 

 

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

+

+

3

-

3250

 

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115/ K-4 , 313.telpa

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

+

+

3

-

3250

Doktora studiju programma „Pedagoģija”

+

+

3

-

2550

Studiju daļa-  Atbrīvošanas alejā 115, 319.telpa

                 

 

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

 

Reģistrācijas maksa jāveic uz vietas RTA vai pārskaitot uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

 

Ja reģistrācijas maksa ir veikta, pārskaitot to uz kontu, tad apliecinājums ir jāuzrāda RTA uzņemšanas komisijai, iesniedzot dokumentus.

 

Ar RTA studiju noteikumiem var iepazīties: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv , Marite.Mezare@rta.lv, Iveta.Volkova@rta.lv

 Uzziņai:

            Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un nepilna laiks studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē studē pāri par 1750 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos.

RTA studentiem ir plašs ārpusstudiju aktivitāšu klāsts – iespēja dziedāt jautajā korī „Sonitum”, dejot deju kolektīvā „Dziga”, spēlēt teātrī „ķerRA”, kā arī piedalīties sportiskajās aktivitātēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv