Autorizēties   |   Reģistrēties

IVDF studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA"

Sākas: Trešdiena, 24. aprīlis   Beidzas: Sestdiena, 27. aprīlis

PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA

IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE, Starptautiskā studentu zinātniskā konference

Konferences norises vieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

Konferences norises laiks

2019.gada 24. un 27.aprīlis

Konferencē aicināti piedalīties pedagoģijas, mākslas, dizaina, tulkošanas, sociālās labklājības nozaru studenti, kurus interesē jaunas metodes zinātniskajam un praktiskajam darbam, kā arī iespēja prezentēt savus pētījumus.

Konferences mērķis

sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Konferences orgkomiteja

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods

Dr.paed., Mg.art., asoc.prof. Aina Strode

Dr.philol., doc.Mārīte Opincāne

Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde

Mg.psych., lekt. Rita Orska

Mg.art., Mg.design, lekt. Diāna Apele

Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

IVDF studējošo pašpārvaldes vadītāja Diāna Rēvalde

 Konferences darba sekcijas

24.aprīlis

27.aprīlis

Pamatstudijas
Augstākā līmeņa studijas
Sekcijas
Sekcijas
Skolas pedagoģija un mācību metodikas
Dizains
Sociālā pedagoģija, sociālais darbs un rehabilitācija
Speciālā pedagoģija
Dizains un māksla
 
Tulkošana
 

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konferences darba kārtība

24.aprīlis

27.aprīlis

13.15-13.30 Konferences atklāšana

9.00-9.30 Rīta kafija

13.30-15.00 Darbs sekcijās

9.30-9.45 Atklāšana

15.00-15.30 Kafijas pauze un diskusijas

9.45-13.00 Darbs sekcijās

Referāta ilgums - 10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

 

Pieteikšanās konferencei līdz 2019.gada 15.aprīlim, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu janis.dzerviniks@rta.lv

Sīkāka informācija par konferenci: pa tālr. 29977436, e-pastu: janis.dzerviniks@rta.lv;  www.rta.lv

WORD Reģistrācijas anketa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu