Inženieru dienas. 23. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģija.”

Sākas: Trešdiena, 24. aprīlis  

23. Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference  “Cilvēks. Vide. Tehnoloģija.”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Latvija, 2019. gada 24.aprīlis

Organizē:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāte

Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 01.01.2016. Rēzeknes Augstskola) Inženieru fakultātē „Inženieru dienu” ietvaros notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.”

Mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku. Zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu elektroniskajā izdevumā.

 PDF Konferences programma_2019

SEKCIJA „VIDES AIZSARDZĪBA,INŽENIERZINĀTNES, RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA”

 • Vides problemātikas apzināšana un vides kvalitātes pētījumi
 • Vides aizsardzības problēmas celtniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā
 • Ekoloģiski drošo vidi saudzējošo tehnoloģiju problēmas
 • Matemātiskās metodes, matemātiskās modelēšanas un datorprogrammēšanas vides aizsardzības problēmu risināšanā
 • Dabas resursu kompleksā un racionālā izmantošana
 • Vides un dabas saimniecības ekonomika, vides menedžments
 • Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole
 • Pilsētu ekoloģiskās problēmas
 • Alternatīvo enerģijas veidu izmantošanas iespējas, energoefektivitāte
 • Vides kvalitātes vērtējums ar bioindikācijas metodēm
 • Vides mikrobioloģiskais piesārņojums
 • Notekūdeņu pētījumi, to attīrīšanas metodes un specifiskas tehnoloģijas
 • Atkritumu pārstrādes un utilizācijas esošās un jaunās tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā
 • Pārtikas produktu pārstrāde
 • Ražošanas loģistika
 • Apģērba dizains un tehnoloģijas

 

SEKCIJA „MEHATRONIKA UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Mehatronika
 • Elektriskā, hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa
 • Piedziņas automātiskās vadības sistēmas
 • Robotu tehnika
 • Datorvadības sistēmas
 • Mehānika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • CNC tehnoloģijas
 • CAD/CAE/CAM tehnoloģijas
 • Metāla, plastmasu un koka apstrādes tehnoloģijas
 • Nanotehnoloģijas
 • Lāzertehnoloģijas

 

SEKCIJA „INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA"

 • Mākslīgā intelekta metodes
 • Neironu tīklu tehnoloģijas
 • Intelektuālās lēmumu pieņemšanas sistēmas
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Sistēmu modelēšanas un imitāciju modelēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Elektroniskās komercijas sistēmas
 • Attēlu atpazīšana
 • Elektroniskās komercijas informācijas sistēmu aktualitātes

 

SEKCIJA „BŪVNIECĪBA”

 • Jaunākie konstrukciju un apdares materiāli
 • Jaunākās tehnoloģijas būvmateriālu izgatavošanā un celtniecībā
 • Arhitektonisko veidojumu tendences Latvijā un pasaulē
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi
 • Siltuma utilizācija un atkārtota izmantošana
 • Energoefektīva un vidi saudzējoša būvniecība

Konferences dalības maksa

Konferences dalības maksa ir 15 EUR, (RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem - 8 EUR), kas iekļauj visus izdevumus par referāta izvērtēšanu, konferences materiālu publicēšanu, konferences dalībnieka materiāliem, rakstu krājumu un kafijas pauzi.

Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Norēķinu konts EUR
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē
Banka: VALSTS KASE
S.W.I.T. kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000

Maksājuma uzdevumā norādīt: Konferences CVT dalības maksa

Reģistrācija konferencei

Reģistrācijas forma: https://goo.gl/forms/9FuPqup20v4DQaia2

Svarīgi termiņi

 • Reģistrācija līdz 22.04.2019.
 • Iesūtīt pilnu zinātnisko rakstu līdz 22.04.2019. sintija.augule@rta.lv

Lūdzam autorus stingri ievērot zinātnisko rakstu iesniegšanas datumus un noformēšanas prasības.

Laikā nesaņemtos materiālus orgkomiteja neizskatīs

Dalībniekiem tiek piedāvāts uzstāties ar prezentāciju (līdz 20 min.) vai stenda ziņojumu

PALDIES PAR VELTĪTO LAIKU, GAIDĪSIM PIETEIKUMUS!

Fotogrāfijas  - RTA videostudija, autors Māris Justs

Ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka konferences laikā notiks fotografēšana un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas interneta vietnēs, sociālo mediju kontos, medijos, kā arī citur.

 23th International Scientific Practical Conference of Students “Human. Environment. Technology.”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu