RTA studenti tiek aicināti pieteikties lietuviešu valodas un kultūras kursiem Viļņas Universitātē

Sākas: Trešdiena, 10. oktobris   Beidzas: Ceturtdiena, 25. oktobris

Kopš 2017. gada RTA studenti un akadēmiskais personāls piedalās projekta „Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana” aktivitātēs.  Viena no aktivitātēm ir intensīvie lietuviešu valodas un kultūras kursi studentiem. 2018. gadā lituānistikas ziemas kursos Viļņas Universitātē piedalījās akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloģija” studente Beatrise Jakobsone, vasaras kursos Vītauta Dižā universitātē – studiju programmas Lietišķā komunikācija un tulkošana”  studente Jolanta Saidāne.

  1. gada 7. – 18. janvārī Viļņas Universitātē notiks lituānistikas ziemas kursi. Studentiem no projekta līdzekļiem tiek segti ceļa izdevumi un tiek maksāta stipendija 266 eiro. Tā kā kursi plānoti laikā, kad RTA notiek rudens semestra pārbaudījumi, iespējams saskaņot individuālu sesijas kārtošanas grafiku.

Dalībai kursos var pieteikties jebkuras studiju programmas studenti gan ar lietuviešu valodas priekšzināšanām, gan bez tām.

Studentu pieteikumi tiek gaidīti līdz 2018. gada 25.oktobrim.

Pieteikuma veidlapu sūtīt elektroniski uz e-pastu antra.klavinska@rta.lv

Pēc pieteikumu izvērtēšanas, kurā tiks ņemta vērā studējošo motivācija dalībai kursos un sekmība,  trīs pieteikumi tiks virzīti uz Viļņas Universitāti, kur tiks veikta turpmākā atlase.

                                                                   Projekta koordinatore RTA Antra Kļavinska

WORD Pieteikums ziemas kursiem Viļņas Universitātē

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv