Autorizēties   |   Reģistrēties

Starptautiskā studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA"

Sākas: Trešdiena, 18. aprīlis   Beidzas: Sestdiena, 21. aprīlis

IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE

Konferences norises vieta

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

Konferences norises laiks

2018.gada 18. un 21.aprīlis

Konferencē aicināti piedalīties pedagoģijas, mākslas, dizaina, tulkošanas, sociālās labklājības nozaru studenti, kurus interesē jaunas metodes zinātniskajam un praktiskajam darbam, kā arī iespēja prezentēt savus pētījumus.

Konferences mērķis

sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Konferences orgkomiteja

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods

Dr.paed., Mg.art., asoc.prof. Aina Strode

Dr.philol., doc.Mārīte Opincāne

Dr.hist., asoc.prof.Vladislavs Malahovskis

Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde

Mg.psych., lekt. Rita Orska

Mg.paed., Mg.art., lekt. Liene Zarembo

Mg.art., Mg.design, lekt. Diāna Apele

Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

Konferences darba sekcijas un radošās darbnīcas

18.aprīlis 21.aprīlis
Pamatstudijas Augstākā līmeņa studijas
Sekcijas
1.Mājturības mācīšanas metodika
2.Sākumskolas mācību priekšmetu mācīšanas metodikas
3.Ģeogrāfijas un sociālo zinību mācīšanas metodika
4.Svešvalodu mācīšanas metodika
5.Sociālā pedagoģija, sociālais darbs un rehabilitācija
6.Dizains un māksla
7.Tulkošana
Sekcijas
1.Karjeras konsultēšana
2.Pedagoģija
3.Speciālā pedagoģija
4. Dizains

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Konferences darba kārtība

18.aprīlis 21.aprīlis
13.00-13.30
Konferences atklāšana
9.00-9.30
Rīta kafija
13.30-15.00
Darbs sekcijās
9.30-9.45
Atklāšana
15.00-15.30
Kafijas pauze
9.45-13.00
Darbs sekcijās

Referāta ilgums - 10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

WORDKONFERENCES PROGRAMMA 

Dalības maksa: 20,00 euro (RTA studentiem dalība ir bez maksas).

Dalības maksā ir iekļauti konferences organizatoriskie izdevumi, netiek iekļauti ceļa izdevumi un maksa par naktsmītnēm.

Pieteikšanās konferencei

Dalībnieku anketas līdz 2018.gada 13.aprīlim lūdzam iesūtīt uz e-pastu: idf.konf@rta.lv

Raksta iesniegšana publicēšanai

Konferences laikā prezentēto referātu autoriem būs iespēja publicēt savu pētījumu konferences  krājumā.

Raksts jāiesūta elektroniski (e-pasts: idf.konferences@rta.lv) līdz 21.aprīlim. Raksta apjoms – 6-8 lpp. datorsalikumā (MS Word, 12 burtu lielums, intervāls – Single, garnitūra Times New Roman (Cyr)). Lūdzam stingri ievērot raksta noformējuma prasības, pretējā gadījumā raksts netiks nodots recenzēšanai un publicēšanai.

Sīkāka informācija: pa tālr. 29977436, e-pastu: idf.konf@rta.lv;  www.rta.lv

WORD Raksta noformēšanas noteikumi

WORD Reģistrācijas anketa

WORD Information about conference [Eng]

WORD Информация о конференции

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv