Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

Sākas: Piektdiena, 18. maijs   Beidzas: Sestdiena, 19. maijs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievija), Utenas Kolegiju (Lietuva) un Kauņas Kolegiju (Lietuva) organizē ikgadējo starptautisko student un docētāju zinātniski – praktisko konferenci  “Indivīds. Sabiedrība. Valsts” . 

Konferences mērķis ir veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē, arhīvniecībā, lietišķajā vēsturē un reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā.

 Konferences galvenās tēmas

  • Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
  • Finanses un grāmatvedība
  • Reģionālie pētījumi
  • Tiesībzinātne
  • Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība
  • Lietišķā vēsture. Arhīvniecība

WORD Konferences uzaicinājums

PDF Raksta noformēšanas noteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv