Praktiskā konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai"

Sākas: Piektdiena, 17. februāris  

2017. gada 17. februārī, Madonas novada domē (Saieta laukums 1)

RAR archive Konferences materiāli

Programma

12.00 – 12.30        Dalībnieku reģistrācija, kafija

12.30 – 12.50        Konferences atklāšana

Atklāšanas uzrunas

Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs

Laimdota Straujuma, LR 12. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja

Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs

Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors

12.50 – 14.30        Izglītība un izglītošanās mūža garumā kā Latvijas novadu līdzsvarotas attīstības ilgtspējas faktors

12.50 – 13.30 Prezentācijas

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs

Kompetenču pieeja izglītībā Latvijas ilgtspējai: izaicinājumi un risinājumi

Solvita Seržāne, Madonas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja

Ilgtspēja un pārmaiņas izglītībā Madonas novadā

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks

Ko Latvijas izglītībai un attīstībai dod atrašanās Eiropas izglītības telpā?

13.30 – 14.30       Ekspertu diskusija

14.30 – 14.50       Kafijas pauze

14.50 – 16:45       Izglītības loma sakārtotas vides veidošanā, sekmējot gudru saimniekošanu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanu

14.50 – 15.30       Prezentācijas

Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore

 Dabas izglītība – vides inteliģences veidotāja

Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis

Vides izglītības nozīme dabas un kultūras mantojuma ilgtspējībai

Juris Jātnieks,             Dabas aizsardzības pārvalde, Projekta „LIFE – programme” vadītājs

Dabas kapitāls sabiedrības labklājībai

15.30 – 16.45       Ekspertu diskusija

16.45 – 17.00       Īss ekspertu viedokļu kopsavilkums

 

Diskusijās piedalīsies: Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Laimdota Straujuma, LR 12. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja, Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Solvita Seržāne, Madonas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis, Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvalde, projekta „LIFE – programme” vadītājs, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Regina Indriķe, Dabas aizsardzības pārvalde, Latgales reģionālā administrācija, Dabas izglītības centrs, vadītāja, Romāns Hačatrjans, Madonas novada domes Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs, Līga Lieplapa, uznēmuma vadītāja, Jevgēņijs Sobko, Madonas reģionālās vides pārvaldes direktors, Aldis Verners, Madonas reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vadītājs, Vivita Vecozola, Madonas pašvaldības Izglītības nodaļa, izglītības darba speciāliste un vairāki citi valsts un nevalstisko institūciju pārstāvji.

Par projektu „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.  izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.” Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā ekspertu debatē ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un  riskus, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Atslēgas vārdi, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu par projekta saturu, ir šādi - izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Par praktisko konferenci „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai" Madonā

Īstenojot projekta izvirzīto mērķi un turpinot padziļināti risināt projekta ievada forumā (25. novembrī Rēzeknē) aktualizētās problēmas, Konferencē ir iecerēts daudzpusīgi apspriest izglītības un izglītošanas lomu Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai (policentriskai un multisektoriālai) attīstībai. Konferences dalībnieki tiks aicināti diskutēt par izglītības reprezentācijas formām lokālos kontekstos un pilna izglītības cikla (vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības, tālākizglītības, interešu izglītības) lomu vēsturisko reģionu, novadu, pagastu attīstībā, tostarp, ņemot vērā izglītības nozīmi cilvēku dzīves, darbības un sadarbības vides veidošanā, kā arī pievienotās vērtības radīšanā uzņēmējdarbībā – gudri izmantojot vietējos resursus, saudzējot un zīmolojot dabas un kultūras vērtības.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.