Seminārs “Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss”

Sākas: Ceturtdiena, 11. februāris 15:30   Beidzas: 17:00

Video tiešraides arhīvs

Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway

Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes

(124. aud., Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne)

2016. gada 11. februārī, 15.3017.00

Projekta prezentācija visiem interesentiem, īpaši aicināti reģiona plašasaziņas līdzekļu, NVO, pašvaldības pārstāvji un skolu, augstskolu jaunieši

Ievadvārdi (RTA rektors Edmunds Teirumnieks)

Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes”: projekta mērķi un pirmās iestrādes (Ausma Cimdiņa, Latvijas Universitāte)

Feminisma un dzimumsocialitāte sstudiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā (1. aktivitāte, Maija Kūle, Latvijas Universitāte)

Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts (2. aktivitāte Jorunn Økland, Dzimusocialitātes pētījumu centrs, Oslo Universitāte)

Dzimumsocialitāte, valsts stiprināšana un etniskās/ nacionālās minoritātes (3. aktivitāte, Ilga Šuplinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Postkoloniālais diskurss dzimtes, kultūras un sabiedrības studijās (4. aktivitāte, Deniss Hanovs, Latvijas Universitāte)

Preses konference un kafija (16.30–17.30)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.