Par notikumu

Šī pētījuma mērķis ir analizēt Vācijas, Indijas un Zviedrijas universitāšu studentu individuālās un kultūras stratēģijas, kā mācīties no neveiksmēm. Pētījums sniedz (1) mācīšanās no neveiksmēm līdzīgo iezīmju salīdzinājumu Vācijas, Indijas un Zviedrijas nacionālajās kultūrās, kā arī (2) izpratni par kultūras ietekmi uz mācīšanos no neveiksmēm un (3) ieskatu uzņēmējdarbības pasniedzējiem, lai izstrādātu programmas, kas veicinātu diskusijas un pārdomas par neveiksmes gadījumu kā iespējamo uzņēmējdarbības procesa virzītāju. Rezultāti liecina, ka trīs valstīm Vācijai, Indijai un Zviedrijai pastāv gan uz kultūru balstītas stratēģijas, gan arī no kultūras neatkarīgas subjektīvas iezīmes mācoties no neveiksmēm. Definētās iezīmes var paplašināt mūsu izpratni par raksturīgāko mācoties no neveiksmēm, tādējādi mazinot plaisu starp kultūras un individuālajiem faktoriem. Turklāt rakstā ir parādīta Q metodoloģijas piemērotība, lai augstākajā izglītībā izvirzītu individuālus uzskatus, kā arī grupai raksturīgus viedokļus, apspriežot metodoloģiskās iespējas un izaicinājumus, kas radušies mūsu pētījuma laikā.

Börje Boers ir  Skövdes Universitāte asociētais profesors (Zviedrija). Viņš ieguvis doktora grādu Jenšēpingas Starptautiskajā biznesa skolā Zviedrijā. Viņa pētnieciskā interese attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem. Nesen viņš uzsācis darbu pie krīžu, piemēram, Covid-pandēmijas, ietekmes uz mazu un vidēji lielu uzņēmumu darbību. Viņa uzmanības centrā kopumā ir uzņēmējdarbības jautājumi šāda veida uzņēmumos. Viņš saņēma finansējumu, cita starpā, no Kampradas ģimenes fonda, lai izpētītu Koronas pandēmijas ietekmi uz maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem.


Aktivitātes laiks: 25.11.22., 15:00-17:00, W32, Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā

Lai reģistrētos, lūdzu, aizpildiet šo formu: https://forms.gle/o1gTziU1UTWEmCAH6

 

Diskusiju moderēs prof. Arnis Sauka. Apmeklējums ir bez maksas.

 

Semināru organizē SSE Riga Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības centrs un atbalsta ESI studentu inovāciju programma. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un atbalsta Printify, SEB banka un Rimi Latvija. Projekta numurs: 1.1.1 .3/21/A/008.a.