Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā (B)


 

Programmas mērķauditorija: vispārējās izglītības iestāžu skolotāji.

Programmas mērķissniegt padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem, mācību grūtībām, atbalsta sistēmas veidošanas, vispārējās attīstības veicināšanas un izglītības ieguves nodrošināšanas iespējām vispārējās izglītības iestādes iekļaujošā izglītības procesā, izstrādāt prasmes veidot un realizēt individuālās izglītības un korekcijas programmas, kā arī pielietot dažādas mācību metodes, atklājot katra bērna spējas un attīstot tās.

Programmas saturs:

  • Sociālā modeļa īstenošana iekļaujošas izglītības iestādē.
  • Bērni ar attīstības traucējumiem izglītības procesā.
  • Bērnu uzvedības traucējumu mazināšanas iespējas mācību procesā.
  • Individuālo un korekcijas programmu izstrāde un realizācija.
  • Mācību priekšmetu mācīšanas īpatnības darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi vieglā, vidējā un smagā pakāpē.
  • IT tehnoloģiju pielietojums attīstības traucējumu korekcijā un vispārējās attīstības veicināšanā.
  • Noslēguma darbs.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.