Datorgrāmatvedība

Studiju programma: Ekonomika

Izglītības dokuments:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Studiju kursa apguves rezultātā tiek iegūtas zināšanas un praktiskā darba iemaņas grāmatvedības darba organizēšanā, datu apstrādē un uzskaites nodrošināšanā ar grāmatvedības datorprogrammu "Zalktis". Papildus tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas pamatiespējām ar "Tildes Jumis".

Materiāltehniskais nodrošinājums: Dators ar MS Windows OS un Internet pieslēgumu, webkamera un mikrofons.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits: 80

Kontaktstundas: 40

Patstāvīgais darbs: 40

Noslēguma pārbaudījums: Ieskaite

Īstenošanas vieta: Klātienē un/ vai attālināti

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās): 10

Plānotais mācību norises laiks: jaukti