Datorgrafika


 Studiju programma: Programmēšana un datortīklu administrēšana

Izglītības dokuments:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Studiju kurss sniedz zināšanas par rastru un vektoru grafikas pamatprincipiem un to praktisko pielietojumu, izmantojot bezmaksas rastra grafikas programmu Gimp (pilnvērtīgais Photoshop analogs) un bezmaksas vektoru grafikas programmu Inkscape (pilnvērtīgais CorelDraw vai Illustrator analogs). Rezultātā kursa klausītāji iegūst prasmes apstrādāt attēlus datorā: izveidot logotipus vai reklāmas bukletus, kolāžas vai mājas lapas reklāmkarogus (banerus), uzlabot attēlu kvalitāti (veco foto atjaunošana, nevajadzīgo objektu noņemšana no bildes, foto efektu pielietojums u.c.) un sagatavot ciparu bildes izdrukai vai publicēšanai mājas lapā. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu informācijas apstrādes, digitālā satura veidošanas un multimediju dizaina kompetences.

Materiāltehniskais nodrošinājums: Dators (vismaz 512 Mb operatīvas atmiņas); MS Windows (Mac vai Linux) un Internet pieslēgums; Gimp un Inkscape bezmaksas programmatūra; Zoom aplikācija; webkamera ar mikrofonu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits: 80

Kontaktstundas: 50

Patstāvīgais darbs: 30

Noslēguma pārbaudījums: Ieskaite: noslēguma projekts

Īstenošanas vieta: Attālināti un/ vai klātienē

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās): 10

Plānotais mācību norises laiks: darba dienas vakari