AutoCad

Programmas mērķis: Apgūt  lietojumprogrammas AutoCAD pamatus un iepazīt projektēšanas programmas iespējas, lai pilnveidotu darba kvalitāti, izmantojot datorprogrammu AutoCAD.

Programmas anotācija: AutoCAD ir lietojumprogramma, kas paredzēta datorizētai projektēšanai (CAD), kur ir iespējams rasēt gan 2D, gan 3D objektus. Kursā klausītāji apgūst programmas iespējas; projektu rasējumu izstrādāšanas metodes; rasējumu noformēšanu; rasējumu drukāšanu, pavairošanu u.c. Lekcijas, praktiskās nodarbības, gan arī pārbaudes uzdevumi ir veidoti tā,  lai programmas klausītāji veiksmīgi attīstītu prasmi un pilnveidotu iemaņas darbā ar lietojumprogrammu AutoCAD.

Plānotie rezultāti: Zināšanu un prasmju pilnveide, izmantojot projektēšanas programmu AutoCAD.

Programmas apjoms: 150 stundas.

Izglītību aliecinošs dokuments: RTA MIC sertifikāts.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.