Jaunākās aktualitātes

02.01.2019 Pieteikšanās profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība” (Rīgā)

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra profesionālās kompetences pilnveides programmā „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

29.08.2018 Piesakies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.

11.05.2018 Notiek pieteikšanās RTA MIC neformālās izglītības programmai „Praktiskā kreativitāte, tās veicināšana apzinātas komunikācijas ceļā”

Praktiskās nodarbībās kursa klausītāji nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes apzinātā komunikācijā caur dialogu, kura pielietojums ir vienlīdz nozīmīgs gan skolās, gan ikdienas sociuma saskarsmē. Apgūstot apzinātas komunikācijas un saskarsmi veidojošos elementus, to mijiedarbību, tiks iegūta papildu izpratne un pieredze darbā ar uzņēmības un praktiskās kreativitātes veicināšanu ne tikai skolās, bet jebkurā sociālajā sistēmā – ģimenē, darba kolektīvā u.tml.

17.04.2018 TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONU VAJADZĪBĀM


12.04.2018 RTA MIC „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”

Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”.

12.04.2018 RTA MIC „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”

Notiek pieteikšanās RTA MIC profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

05.04.2018 RTA mācībspēki dalīsies pieredzē darbā ar MOODLE platformu

Nākamnedēļ, no 9. līdz 14. aprīlim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesosies pārstāvji no sešām Baltkrievijas – Brestas, Gomeļas, Gorku, Grodņas, Polockas un Vitebskas – universitātēm, lai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem Erasmus+ projekta “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) ietvaros pilnveidotu zināšanas par darbu e-mācību vidē MOODLE.

26.03.2018 RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „ Inovatīva darbības modeļa ieviešana skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstīšanai”


23.03.2018 RTA MIC piedāvā Augstskolu didaktikas kursus RTA personālam


17.01.2018 Pieteikšanās RTA MIC neformālās izglītības programmai „ Pacienta tiesības”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās neformālās izglītības programmai „Pacienta tiesības”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv