Autorizēties   |   Reģistrēties

Jaunākās aktualitātes

08.04.2019 Klientu apkalpošanas aspekti ēdināšanas uzņēmumos

Tuvojoties tūrisma sezonai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs piedāvā ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem profesionāli pilnveidoties, apgūstot jaunu programmu "Klientu apkalpošanas aspekti ēdināšanas uzņēmumos".

21.02.2019 „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (Rīgā)

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”.

21.02.2019 Kursi „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība” (Rēzeknē)

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra profesionālās kompetences pilnveides programmā „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

02.01.2019 Pieteikšanās profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība” (Rīgā)

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra profesionālās kompetences pilnveides programmā „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

29.08.2018 Piesakies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.

11.05.2018 Notiek pieteikšanās RTA MIC neformālās izglītības programmai „Praktiskā kreativitāte, tās veicināšana apzinātas komunikācijas ceļā”

Praktiskās nodarbībās kursa klausītāji nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes apzinātā komunikācijā caur dialogu, kura pielietojums ir vienlīdz nozīmīgs gan skolās, gan ikdienas sociuma saskarsmē. Apgūstot apzinātas komunikācijas un saskarsmi veidojošos elementus, to mijiedarbību, tiks iegūta papildu izpratne un pieredze darbā ar uzņēmības un praktiskās kreativitātes veicināšanu ne tikai skolās, bet jebkurā sociālajā sistēmā – ģimenē, darba kolektīvā u.tml.

17.04.2018 TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONU VAJADZĪBĀM


12.04.2018 RTA MIC „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”

Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”.

12.04.2018 RTA MIC „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”

Notiek pieteikšanās RTA MIC profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

05.04.2018 RTA mācībspēki dalīsies pieredzē darbā ar MOODLE platformu

Nākamnedēļ, no 9. līdz 14. aprīlim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesosies pārstāvji no sešām Baltkrievijas – Brestas, Gomeļas, Gorku, Grodņas, Polockas un Vitebskas – universitātēm, lai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem Erasmus+ projekta “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) ietvaros pilnveidotu zināšanas par darbu e-mācību vidē MOODLE.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv