WORD Metodiskie norādījumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

PDF Metodiskie ieteikumi profesionālās prakses izstrādei SP "Ekonomika" (specializācija"Finanšu un grāmatvedības vadība")

PDF Metodiskie ieteikumi profesionālās prakses izstrādei SP "Ekonomika" (specializācija"Uzņēmējdarbības tiesības")  

WORD Metodiskie norādījumi pētniecības darbu izstrādei un aizstāvēšanai studiju virzienā „Tiesību zinātne”

WORD Maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” profesionālās prakses nolikums

PDF Izstrādātie profesionālās prakses metodiskie materiāli

PDF Izstrādātā profesionālās prakses dienasgrāmata

PDF Metodiskie ieteikumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai studiju virziena "Ekonomika", "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" un "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" studentiem.

WORD Metodiskie ieteikumi studiju darbu un kvalifikācijas darbu izstrādei RTA EPF 1. Līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Grāmatvedība"

Inženieru fakultāte

WORD Prakse būvobjektā atskaite 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"

WORD Kvalifikācijas prakse 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"

WORD Kvalifikācijas darba izstrādāšana un noformēšana 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”

WORD Prakses metodiskie norādījumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

WORD Vides aizsardzības prakses metodiskie norādījumi 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

WORD Ražošanas prakses metodiskie norādījumi 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

WORD Pirmsdiploma prakses metodiskie norādījumi 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

WORD Prakšu metodiskie norādījumi 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Mehatronika”

WORD Maģistra darba tematikas ievirzes prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmai “Vides aizsardzība”

WORD Prakses metodiskie norādījumi akadēmiskā maģistra studiju programmai  “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

WORD Maģistra darba izstrādāšanas metodiskie norādījumi akadēmiskā maģistra studiju programmai "Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas"

WORD Kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi akadēmiskā maģistra studiju programmai  “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

WORD Diplomdarbu/diplomprojektu izstrādāšanas metodiskie norādījumi Inženieru fakultāte

WORD Diplomdarbu/diplomprojektu izstrādāšanas metodiskie norādījumi Inženieru fakultāte 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Programmēšanas inženieris”

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

PDF Bakalaura studiju programmas „Interjera dizainsmetodiskie ieteikumi studiju projektu un diplomprojekta noformēšanai un aizstāvēšanai

PDF Maģistra studiju programmas „Dizains” metodiskie ieteikumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai

PDF Bakalaura studiju programmas „Interjera dizainsmetodiskie ieteikumi praksēm

PDF Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādei 1.līmeņa studiju programmai "Pirmsskolas skolotājs"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.