Autorizēties   |   Reģistrēties

Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskais centrs

Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības centrs ir RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta struktūrvienība.

Centra mērķis

Nodrošināt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar materiālu mehānisko īpašību izpēti, jaunu tehnoloģiju, tehnoloģiskā aprīkojuma un produktu izstrādi, iesaistot šajā procesā arī studējošos.

Centra uzdevumi:

  • izstrādāt jaunus tirgū pieprasītus produktus mehatronikā;
  • izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās tehnoloģijas un tehnoloģisko aprīkojumu;
  • izstrādāt un ieviest jaunas, kā arī pilnveidot esošās materiālu mehānisko un fizikāloīpašību testēšanas metodes;
  • veikt materiālu un ražošanas izstrādājumu mehānisko īpašību testēšanu;
  • nodrošināt iespēju RTA studējošiem zinātniskajā darbā un studiju procesā izmantot centra aprīkojumu;
  • iesaistīt RTA studējošos centra zinātniskajos pētījumos;
  • veikt zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā untautsaimniecībā;
  • iesaistīties mūžizglītības pasākumos.

 

Vadošais pētnieks

Profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa

Inženieris

Vieslektors, Mg.sc.ing.,
Dainis Kļaviņš

Dainis.Klavins@rta.lv
20228868
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa

Laborants

Elvijs Apeināns
Elvijs.Apeinans@rta.lv
25152688
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa

Inženieris

Guntis Kolčs
Guntis.Kolcs@rta.lv
26199851
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa

Laborants

Edgars Zaicevs
Edgars.Zaicevs@rta.lv
29770589
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv