Virziena vadītājs(a)

Profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519
Lektore, Mg.chem.,
Ērika Teirumnieka

Erika.Teirumnieka@rta.lv
26443015
Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Lektors, Mg.math., Mg.ed.,
Aivars Vilkaste

Aivars.Vilkaste@rta.lv
0000-0003-0174-2033
Viesprofesors, Dr.hab.geol.,
Gotfrīds Noviks

Gotfrids.Noviks@rta.lv
Lektors, Dr.phys.,
Pāvels Narica

pavels.narica@rta.lv
29273276
Profesors, Dr.sc.ing.,
Edmunds Teirumnieks

Edmunds.Teirumnieks@rta.lv
28325368
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu