Autorizēties   |   Reģistrēties

LZP Apstiprinātie eksperti

Vārds, Uzvārds
Zinātņu nozare
Termiņš
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts
 Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
27.03.2019.-26.03.2022.
Dr.paed. Aina Strode
Pedagoģija
25.11.2016.-25.11.2019.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
26.03.2019.-26.03.2022.
Dr.paed. Ilga Prudņikova
Pedagoģija
22.12.2016.-22.12.2019.
Dr. philol. Sanita Lazdiņa
Valodniecība 
18.01.2017.-19.01.2020.
Dr.art. Deniss Hanovs
Komunikācijas zinātne
15.03.2017.-16.03.2020.
Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs
Informācijas tehnoloģijas
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.oec. Iveta Mietule
Ekonomika, Vadībzinātne
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.paed. Marina Marčenoka
Pedagoģija
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.sc.ing., Andris Martinovs
Mehānika
20.09.2017.-20.09.2020.
Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs
Vēsture
21.12.2017.-20.12.2020.
Dr.phys. Pēvels Narica
Fizika un astronomija 22.03.2018.-21.03.2021.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Vides inženierija un enerģētika 17.05.2018.-16.05.2021.
Dr.sc.ing. Sergejs Kodors
Datorzinātnes un informātika 07.09.2018.-06.09.2021.
Dr.paed. Svetlana Ušča
Izglītības zinātnes 17.11.2017.-15.11.2020.
Dr.oec. Jeļena Lonska
Ekonomika un uzņēmējdarbība 07.09.2018.-06.09.2021.
Dr.paed. Velta Ļubkina
Izglītības zinātnes 02.11.2018.-01.11.2021.
Dr.oec. Anda Zvaigzne
Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.11.2018.-01.11.2021.
Dr.oec. Lienīte Litavniece Ekonomika un uzņēmējdarbība 29.11.2018.-28.11.2021.
Dr.paed. Mārīte Rozenfelde Izglītības zinātne 20.12.2018.-19.12.2021.
Dr.sc.ing. Artis Teilāns  Inženierzinātnes un tehnoloģijas  20.12.2018.-19.12.2021.
Dr.oec. Iluta Arbidāne Sociālās zinātnes 16.01.2019.-16.01.2022.
Dr.oec. Ērika Žubule Sociālās zinātnes 20.02.2019.-20.02.2022.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu