Autorizēties   |   Reģistrēties

LZP Apstiprinātie eksperti

Vārds, Uzvārds

Zinātņu nozare

Termiņš

Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts
 Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
26.03.2022.
Dr.paed. Aina Strode
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
18.11.2022.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
26.03.2022.
Dr.paed. Ilga Prudņikova
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
18.12.2022.
Dr. philol. Sanita Lazdiņa
Valodniecība 
19.01.2020.
Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs
Informācijas tehnoloģijas
17.05.2020.
Dr.oec. Iveta Mietule
Ekonomika, Vadībzinātne
17.05.2020.
Dr.paed. Marina Marčenoka
Pedagoģija
17.05.2020.
Dr.sc.ing., Andris Martinovs
Mehānika
20.09.2020.
Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs
Vēsture
20.12.2020.
Dr.phys. Pēvels Narica
Fizika un astronomija
21.03.2021.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Vides inženierija un enerģētika
16.05.2021.
Dr.sc.ing. Sergejs Kodors
Datorzinātnes un informātika
06.09.2021.
Dr.paed. Svetlana Ušča
Izglītības zinātnes
15.11.2020.
Dr.oec. Jeļena Lonska
Ekonomika un uzņēmējdarbība
06.09.2021.
Dr.paed. Velta Ļubkina
Izglītības zinātnes
01.11.2021.
Dr.oec. Anda Zvaigzne
Ekonomika un uzņēmējdarbība
01.11.2021.
Dr.oec. Lienīte Litavniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība
28.11.2021.
Dr.paed. Mārīte Rozenfelde
Izglītības zinātne
19.12.2021.
Dr.sc.ing. Artis Teilāns 
Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
19.12.2021.
Dr.oec. Iluta Arbidāne
Sociālās zinātnes
16.01.2022.
Dr.oec. Ērika Žubule
Sociālās zinātnes
20.02.2022.
Dr.paed. Irēna Žogla
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
21.02.2021.
Gilberto Marzano
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība
24.03.2022.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu