Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rakstveida izsolē iznomā telpas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Telpas ir inženiertehniskās komunikācijas un ietaises:

  • ūdensvads un kanalizācijas tīkls;
  • centralizēta siltumapgāde;
  • elektroapgādes sistēma 380/220V;
  • gaisa apmaiņas pieplūdes/nosūces ietaises;
  • aprīkotas tualetes telpas, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
  • lifts.

Nomas objekts atrodas Rēzeknes pilsētas centrā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā.

Objekta platība 147,1m2, izsoles sākumcena Eur 1,50/m2.

Pieteikties izsolei var līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.16.00.

Izsole notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst.11.00 RTA telpās Atbrīvošanas alejā 1115, Rēzeknē, 121.kabinetā.

Vairāk informācijas RTA mājaslapā https://www.rta.lv/ un  https://www.vni.lv/

                                                    

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkotās rakstiskās izsoles rezultātā tika iznomātas telpas Aatbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, SIA "ARLETOVA"."

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu