Autorizēties   |   Reģistrēties

Ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģiju pētniecības centrs

Ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģiju pētniecības centrsir RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta struktūrvienība.

Centra mērķis

Veicināt zinātnisko pētījumu attīstību, veicot ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, ķīmisko un bioloģisko procesu izpēti vides aizsardzības un kontroles, dabas resursu kvalitātes, izmantošanas, ražošanas procesu, jaunu tehnoloģiju izstrādes jomā, kā arī tointegrēšanu studiju procesā.

Centra uzdevumi:

  • veikt fizikāli ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, grunts sastāva noteikšanu untās īpašību testēšanu, pētījumus šādās jomās: vides kvalitātes novērtējums, dabas resursu un otrreizējo izejvielu izmantošana, ražošanas procesu novērtēšana, optimizācija un to uzlabošana, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, īpaši ekotehnoloģiju jomā;
  • izstrādāt ūdens un grunts attīrīšanas unplūsmas un filtrācijas modeļus, nodrošināt to izmantošanu empīriskiem pētījumiem;
  • izstrādāt datu bāzes, kas ietver un sistematizē dažādu pētījumu rezultātus, kā arīmatemātiskos modeļus dažādu procesu modelēšanai
  • izstrādāt un ieviest jaunas, kā arī pilnveidot esošās paraugu analīzes metodes;
  • attīstīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus pētījumu kvalitātes uzlabošanai;
  • iesaistīt RTA studējošos centra zinātniskajos pētījumos;
  • veikt zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā un tautsaimniecībā;
  • iesaistīties mūžizglītības pasākumos;
  • nodrošināt RTA studējošajiem iespēju veikt laboratorijas un praktiskos darbusķīmijā, mikrobioloģijā, ekoloģijā, vides veselībā un citos studiju kursos.

 

Inženieris

Viesasistente, Mg.chem.,
Inese Bernāne

Inese.Bernane@rta.lv
26365562
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv