Ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģiju pētniecības centrs

Ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģiju pētnieciskais centrs ir RTA Inženieru fakultātes (IF) struktūrvienība. Tā ir mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu attīstību, veicot ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, ķīmisko un bioloģisko procesu izpēti vides aizsardzības un kontroles, dabas resursu kvalitātes, izmantošanas, ražošanas procesu, jaunu tehnoloģiju izstrādes jomā, kā arī to integrēšanu studiju procesā.

Nozares

Dabaszinātnes (pēc OECD klasifikatora)

  • Ķīmija
  • Bioloģija

Darbības virzieni

  • Vides kvalitāte
  • Dabas resursi un otrreizējās izejvielas
  • Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, it īpaši mehatronikas un  ekotehnoloģiju jomās u.c.

Centra darbības aktivitātes

Projekti

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums (vadītāja R.Tretjakova, darbības laiks – 2017.gads).

Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Tretjakova R., Grebeža J., Martinovs A. 2015. Research into biological characterictics of dried sapropel, Environment. Technology. Resources. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Volume 1, pp.223-227. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība. (SCOPUS).

Martinovs A., Timmerberg J., Tretjakova R., Beckmann P., Popa V., Wagner R. 2015. Mechanical and electrical properties of the solid sapropel. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Volume 1, pp. 139 – 146. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība. (SCOPUS).

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

  • Fizikāli - ķīmisko un mikrobioloģisko analīžu veikšana;
  • Grunts sastāva noteikšana un tās īpašību testēšana.

 

Pētnieciskā centra vadītāja, vadošais pētnieks

Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 318.telpa

Inženieris

Viesasistente, Mg.chem.,
Inese Bernāne

Inese.Bernane@rta.lv
26365562
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv