Autorizēties   |   Reģistrēties

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrs

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrs ir RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta struktūrvienība.

Centra mērķis

Nodrošināt zinātniskos pētījumus un līgumdarbus Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarēun ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī pētniecisko un praktisko atbalstu RTA studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācija, datorvadība un datorzinātne” un RTA kopumā.

Centra uzdevumi

  • veikt pētniecisko darbību IKT un ar to saistīto starpnozaru tehnoloģiju attīstībā;
  • veikt zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā untautsaimniecībā;
  • piedalīties RTA studiju procesā – sagatavot un īstenot IKT nozares un starpdisciplināras studiju programmas, moduļus un kursus;
  • iesaistīt centra personālu un RTA studējošos zinātniskajos projektos;
  • radīt vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai un darbībai;
  • uz savstarpējo līgumu pamata nodrošināt sadarbību ar citiem pētniecības, industrijas un akadēmiskajiem partneriem pētniecības un industriālo pasūtījumu veikšanai;
  • iesaistīties mūžizglītības pasākumos;
  • nodrošināt programmatūras izstrādi vai izstrādes vadību RTA vajadzībām;
  • uzturēt RTA informācijas tehnoloģijas tehnisko un programmnodrošinājumu.

 

 

Vadošais pētnieks

Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
26529669
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC), 207.telpa
0000-0003-3185-9451

Pētnieks

Lektors, Dr.sc.ing.,
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0002-1066-1887

Programmēšanas inženieris

Vieslektors, Mg.sc.comp.,
Edgars Pavlovskis

Edgars.Pavlovskis@gmail.com
26511569
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Laborants

Aleksejs Kudrjavcevs
Aleksejs.Kudrjavcevs@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Vadošais pētnieks

Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Pētnieks

Lektors, Mg.sc.comp.,
Imants Zarembo

imants.zarembo@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0001-7277-1750

Datorsistēmu tehniķis

Mg.sc.comp.,
Boriss Moisejevs

Boriss.Moisejevs@rta.lv
26342587
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Laborante

Gundega Bēriņa
gundega.berina@rta.lv
+371 29225497
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0001-8494-644X

Laborante

Anda Abuže
Anda.Abuze@rta.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv