Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrs

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētnieciskais centrs  ir RTA Inženieru fakultātes (IF) struktūrvienība, tā mērķis ir nodrošināt zinātniskos pētījumus un līgumdarbus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī pētniecisko un praktisko atbalstu RTA studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācija, datorvadība un datorzinātne” un RTA kopumā.

Nozares

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (pēc OECD klasifikatora)

  • Civilā inženierija
  • Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas

Darbības virzieni

  • Pētniecība komunikāciju tehnoloģiju jomā
  • IKT saistīto starpnozaru tehnoloģiju attīstība un tās izpēte
  • RTA informācijas tehnoloģijas tehniskais un programmnodrošinājums

Centra darbības aktivitātes

Promocijas darbi

2017

Imants Zarembo: “KONCEPTUĀLO UN RELĀCIJU DATU MODEĻU SAVIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS METODOLOĢIJA” (“Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models”)

2016

Sergejs Kodors: “TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA” (“Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition”)

WORD Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

  • Akadēmiskās pētniecības un industriālo pasūtījumu veikšana;
  • Programmatūras izstrāde.

 

Pētnieciskā centra vadītājs, vadošais pētnieks

Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
26529669
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC), 207.telpa
0000-0003-3185-9451

Pētnieks

Lektors, Dr.sc.ing.,
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0002-1066-1887

Programmēšanas inženieris

Vieslektors, Mg.sc.comp.,
Edgars Pavlovskis

Edgars.Pavlovskis@gmail.com
26511569
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Laborants

Aleksejs Kudrjavcevs
Aleksejs.Kudrjavcevs@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Vadošais pētnieks

Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Pētnieks

Lektors, Mg.sc.comp.,
Imants Zarembo

imants.zarembo@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0001-7277-1750

Datorsistēmu tehniķis

Mg.sc.comp.,
Boriss Moisejevs

Boriss.Moisejevs@rta.lv
26342587
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Laborante

Gundega Bēriņa
gundega.berina@rta.lv
+371 29225497
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)
0000-0001-8494-644X

Laborante

Anda Abuže
Anda.Abuze@rta.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv