Biedrība „RtA absolventu asociācija”

WORD „RtA absolventu asociācijas” statūti

WORD „RtA absolventu asociācijas” biedra anketa

Biedrības „RtA absolventu asociācija” biedru ieguvumi

  • Iespēja regulāri saņemt visprecīzāko informāciju par aktuālo Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;
  • Iesaistīties biedrības „RtA absolventu asociācija” īstenotajos projektos;
  • Saņemt 10% atlaidi RTA Mūžizglītības centrā visiem īstenotajiem kursiem un programmām;
  • Saņemt 15% atlaidi 1. studiju gadā studijām RTA.

Par biedrības tapšanu

Biedrība „RtA absolventu asociācija” savu darbību aizsākusi 2013. gadā. Sākotnējais biedrības nosaukums – „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija”.

Triju gadu laikā biedrība īstenojusi dažādus projektus, aktivitātes. 2014. gada 15. aprīlī Rēzeknes Augstskolā (RA) durvis vēra „stūRA aprites tELPA”, kura tapusi ar labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv atbalstu 2 300 eiro apmērā. Tādējādi biedrībai ir sava telpa, kurā notiek pasākumi un biedru tikšanās. Biedrība 2015. gadā piedalījās konkursā „Diena kā piedzīvojums”, iegūstot finansējumu 2 363 eiro apmērā Mākslas un sporta terases iekārtošanai.

Visus gadus aktīvi notiek sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenojot jauniešu nodarbinātības programmu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

Ik gadu biedrība īsteno Rēzeknes pašvaldības atbalstītu projektu, kurš paredz atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Par biedrību šodien

Kopš 2016. gada vidus biedrība mainījusi nosaukumu – „RtA absolventu asociācija”. To sekmēja Rēzeknes Augstskolas nosaukuma maiņa, jo no 2016. gada izglītības nosaukums ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Biedrības nosaukuma koncepcijas pamatā ir saglabāti lielie burti RA, taču vidū ir mazais burts t, kas apzīmē to, ka pamatā biedrībā ir tieši Rēzeknes Augstskolas absolventi, kuriem ar laiku klāt pievienosies arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventi.

Biedrības valdē darbojas dažādu fakultāšu absolventi: Lolita Kivleniece-Kuzņecova, Daina Znotiņa, Māra Āze, Iluta Nukša un Edgars Blinovs.

Biedrībai „RtA absolventu asociācija” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss sabiedriskā labuma darbības jomās:

  • Labdarība;
  • Pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedra naudas apmērs gadā ir 15,00 eiro. Nestrādājošiem, pensionāriem un studējošajiem 7,00 eiro.

Biedru nauda jaunajiem absolventiem, kuri absolvējuši RA un RTA pamatstudijas, maģistrantūru, doktorantūru ne vairāk kā 5 gadus atpakaļ –  gadā 7,00 eiro.

Biedrības logo

Biedrības „RtA absolventu asociācija” logo autore ir Inese Dundure. Logo koncepta pamatā ir atspoguļot absolventu vienotību (apvienotie „A”), iezīmēt nepārtrauktu kustību un mērķtiecīgu virzību.

Biedrības kontaktinformācija:

„RtA absolventu asociācija”

Atbrīvošanas alejā 115, 133.kab.

Reģ.Nr. 40008209211

Banka: A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr.: LV50HABA0551036466073

Juridiskā adrese:

Atbrīvošanas aleja 115 (k-4),

Rēzekne, LV-4601

Tālrunis uzziņām 26656553, e-pasts: RtA_absolventiem@inbox.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.