Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art.,
Aina Strode

Aina.Strode@rta.lv
0000-0001-9702-5834
Pasniedzamie kursi: Vizuālā informācija
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

Marite.Opincane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Profesionālā svešvaloda (angļu)
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Inese Brīvere

medikiesi@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Etnogrāfija, Muzejs kultūrvēsturiskā vidē, Latgales kultūras mantojums, Latvijas kultūras mantojums, Pasaules kultūras mantojums, Kultūra laikmetu simbolos un zīmēs, Informācijas dienesti un centri
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Lietvedība, Dokumentu pārvaldība
Viesdocente, Dr.philol.,
Ineta Kivle

ineta.kivle@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Filosofijas vēsture, Vēsturiskā mantojuma digitalizācijas projekti
Viesdocente, Dr.hist.,
Antonija Vilcāne

antonija.vilcane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Arheoloģija
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
29273350
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Vadības teorija
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Līga Mazure

Liga.Mazure@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Intelektuālā īpašuma tiesības
Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Vides aizsardzība
Lektors, Mg.hist.,
Pēteris Kivrāns

kivraans@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Aizvēsture un senie laiki pētniecībā, Ievads medievistikā, Vēstures palīgzinātnes, Jaunāko laiku vēstures problēmas, Valsts iestāžu vēsture Latvijā, Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija,
Lektore, Mg.iur.,
Ilga Krampuža

Ilga.Krampuza@rta.lv
29808668
Pasniedzamie kursi: Sociālās un administratīvās tiesības
Viesdocente,
Dagmāra Beitnere-Le Galla

dagmara.beitnere@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads socioloģijā, Dzīvesstāsti arhīvos
Viesdocente, Mg.chem.,
Māra Sprūdža

mara.sprudza@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Dokumentu preventīvā aizsardzība
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.