Autorizēties   |   Reģistrēties

Dekāns

Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Atbrīvošanas aleja 115, 202. telpa
0000-0003-2857-4519

Studiju procesa speciāliste - lietvede

Vieslektore, Mg.sc.ing.,
Nellija Kivkucāne

nellija.kivkucane@rta.lv
29157227
Atbrīvošanas aleja 115, 211.telpa

Fakultātes studiju procesa speciāliste

Ināra Stukle
inara.stukle@rta.lv
28398212
Atbrīvošanas aleja 115, 211.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv