Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Finanšu vadība un plānošana
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Tiesību normu piemērošanas teorija;
Docents, Dr.phys.,
Aivars Buls

aibu@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Policijas tiesības
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
26413185
Pasniedzamie kursi: Zinātniskā darba pamati
Lektore, Mg.iur.,
Ilga Krampuža

ahia@inbox.lv
29808668
Pasniedzamie kursi: Administratīvās tiesības un process
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Pasniedzamie kursi: Dokumentu pārvaldība
Lektors, Mg.iur.,
Jurijs Skorodihins

jurijs.skorodihins@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Robežuzraudzības vadība
Vieslektore, Mg. paed., Mg.philol.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
26397500
Pasniedzamie kursi: Pasaules un sabiedrības izpētes mācība
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Grāmatvedības pamati; Konfliktoloģija un lietišķā etiķete; Organizāciju psiholoģija; Vadibas teorija
Docents, Mg.iur.,
Modris Marcinkevičs

m013@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģija
Docents, Dr.iur.,
Artūrs Gaveika

arturs.gaveika@rta.lv
29218920
Pasniedzamie kursi: Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Starptautiskās un ES tiesības
Lektore, Mg.soc.sc.,
Inese Silicka

inese.silicka@rta.lv
+37129467160
Pasniedzamie kursi: Kvalitātes vadība
Lektors, Mg. paed.,
Jānis Pavlovs

janis.pavlovs@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Lektors, Mg. paed.,
Dzintars Pavārnieks

dzintars.pavarnieks@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Riska analīze un operatīvās darbības pamati, Ārkārtas situāciju vadība, Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana, Robežpārbaudes vadība
Lektore, Mg.iur.,
Iveta Adijāne

iveta.adijane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Imigrācijas kontroles vadība
Vieslektore, Mg.iur.,
Inese Novika

Inese.Novika@rta.lv
26539353
Pasniedzamie kursi: Valsts un cilvēktiesības
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu