Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskais centrs

Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskais centrs  ir RTA Inženieru fakultātes (IF) struktūrvienība. Tā mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko darbību vides aizsardzības, ekotehnoloģiju, dabas resursu, agroekoloģijas problēmu risināšanā, jaunu produktu izstrādi ekoindustrijas jomā, kā arī integrēt pētījumu rezultātus studiju procesā.

Nozares

Dabaszinātnes (pēc OECD klasifikatora)

  • Zemes un vides zinātnes

Darbības virzieni

  • Vides aizsardzība;
  • Ekotehnoloģijas;
  • Dabas resursu un agroekoloģijas problēmas;
  • Jaunu produku izstrāde ekoindustrijas jomā.

Centra darbības aktivitātes

Projekti

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Jauni funkcionāli kompozītmateriāli no oglekļa šķiedras un šķiedraugiem (vadītājs J. Prols, darbības laiks – 2017.gads).

WORD Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

  • Dabas resursu un otrreizējo izejvielu pilnvērtīgas un racionālas izmantošanas tehnoloģiju izstrāde;
  • Grunts filtrācijas modeļu, ūdens un grunts attīrīšanas modeļu izveide;
  • Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju pētījumu izstrāde;
  • Jaunu un esošo grunta testēšanas metožu izstrāde un ieviešana;
  • Zinātnisko pētījumu rezultātu komercializācija, integrēšana studiju procesā un tautsaimniecībā.

Vadītāja v.i., vadošais pētnieks

Dr. geol.,
Jānis Prols

janis.prols@geoconsultants.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4) Laboratorijas 019, 020, 021

LZP eksperts, vadošais pētnieks

Viesprofesors, Dr.hab.geol.,
Gotfrīds Noviks

Gotfrids.Noviks@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)

Vadošais pētnieks

Dr.sc.ing.,
Edgars Čubars

edgars.cubars@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)

Vadošais pētnieks

Ziedonis Miklašēvičs
Z.Miklasevics@lvm.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv