Autorizēties   |   Reģistrēties

Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskais centrs

Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētniecības centrs ir RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta struktūrvienība.

Centra mērķis

Attīstīt zinātniski pētniecisko darbību vides inženierijas, vides aizsardzības, ekotehnoloģiju, enerģētikas, dabas resursu, agroekoloģijas, pārtikas un dzērienu tehnoloģijas, materiālzinātnes (tajā skaitā tekstilmateriālu) problēmu risināšanā, jaunu produktu izstrādi ekoindustrijas jomā, kā arī integrēt pētījumu rezultātus studiju procesā.

Centra uzdevumi:

  • izstrādāt dabas resursu un otrreizējo izejvielu pilnvērtīgas un racionālasizmantošanas tehnoloģijas;
  • veikt pētījumus klimata izmaiņu mazināšanas un enerģētikas jomā;
  • veikt pētījumus par materiāliem (tajā skaitā tekstilmateriāliem), ražošanas tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām;
  • izstrādāt datu bāzes, kas ietver un sistematizē dažādu pētījumu rezultātus, kā arīmatemātiskos modeļus dažādu procesu modelēšanai;
  • izstrādāt un ieviest jaunas, kā arī pilnveidot esošās pārtikas un dzērienu pārstrādestehnoloģijas;
  • attīstīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus pētījumu kvalitātes uzlabošanai;
  • nodrošināt iespēju RTA studējošajiem zinātniskajā darbā un studiju procesā izmantotcentra aprīkojumu;
  • veikt zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā untautsaimniecībā;
  • iesaistīties mūžizglītības pasākumos.

 

Vadošais pētnieks

Dr. geol.,
Jānis Prols

janis.prols@geoconsultants.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4) Laboratorijas 019, 020, 021

LZP eksperts, vadošais pētnieks

Viesprofesors, Dr.hab.geol.,
Gotfrīds Noviks

Gotfrids.Noviks@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)

Vadošais pētnieks

Dr.sc.ing.,
Edgars Čubars

edgars.cubars@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)

Vadošais pētnieks

Ziedonis Miklašēvičs
Z.Miklasevics@lvm.lv
Atbrīvošanas aleja 115, (k-4)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv