Autorizēties   |   Reģistrēties

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centrs

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centrs ir RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta struktūrvienība.

Centra mērķis

Nodrošināt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar fizikālo un lāzerprocesuizpēti, lāzertehnoloģiju attīstību un jaunu produktu izstrādi, iesaistot šajā procesā arī studējošos.

Centra uzdevumi:

  • izstrādāt jaunus tirgū pieprasītus produktus lāzertehnoloģiju jomā;
  • izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās tehnoloģijas un tehnoloģisko aprīkojumu;
  • izstrādāt un ieviest jaunas, kā arī pilnveidot esošās materiālu apstrādes ar lāzeriemmetodes;
  • nodrošināt iespēju RTA studējošiem zinātniskajā darbā un studiju procesā izmantot centra aprīkojumu;
  • iesaistīt RTA studējošos centra zinātniskajos pētījumos;
  • veikt zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā un tautsaimniecībā;
  • iesaistīties mūžizglītības pasākumos.

 

Pētnieks

Lektors, Dr.phys.,
Pāvels Narica

Pavels.Narica@rta.lv
29273276
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa

Inženieris

Pāvels Cacivkins
Pavels.Cacivkins@rta.lv
26119171
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa

Vadošais pētnieks

Dr.philos.,
Ļubamirs Lazovs

lyubomir.lazov@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF)

Laborants

Antons Pacejs
Antons.Pacejs@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv