Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centrs

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs ir RTA Inženieru fakultātes (IF) struktūrvienība. Tā mērķis ir nodrošināt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar fizikālo un lāzerprocesu izpēti, lāzertehnoloģiju attīstību un jaunu produktu izstrādi, iesaistot šajā procesā studējošos.

Nozares

Dabaszinātnes (pēc OECD klasifikatora)

 • Fizika un astronomija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 • Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas

Darbības virzieni

 • Lāzertehnoloģijas
 • Lāzermarķēšana

Centra darbības aktivitātes

Projekti

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanās procesā (vadītājs Ļ.Lazovs, darbības laiks – 2017.gads)

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas (vadītājs Ļ.Lazovs, darbības laiks – 2017.gads)

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai (vadītājs P.Narica, darbības laiks – 2016.gads)

Promocijas darbi

2017

Narica, P.: „HROMA-NIĶEĻA TĒRAUDA VIRSMAS KRĀSAINĀS LĀZERMARĶĒŠANAS PROCESA OPTIMIZĀCIJA”

WORD Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

 • Pētījumu veikšana pēc klienta pasūtījuma par konkrētu lāzera pielietojuma gadījumu, piem., lāzerapstrādes procesa optimizācija;
 • Krāsaina lāzermarķēšana uz nerūsējošā tērauda – lāzersistēmai derīga vektoru attēla izstrāde un marķēšana laboratorijā;
 • Lāzergriešana – organiskā stikla, koksnes, audumu u.c. materiālu kvalitatīva griešana;
 • Lāzergravēšana – nerūsējošā tērauda, organiskā stikla, koksnes, audumu u.c. materiālu kvalitatīva gravēšana;
 • Izglītošana:
  • apmācības kursi, semināri, konferences par lāzertehnoloģijām;
  • drošības tehnikas kursi darbā ar lāzeriekārtām;
  • konsultācijas par lāzermarķēšanu, lāzergravēšanu, lāzergriešanu, lāzermetināšanu uz dažādiem materiāliem;
  • lāzersistēmu specifiskās programmatūras apguve.
 • Dizains – individuālo pasūtījumu izpilde.

 

 

Pētniecības centra vadītājs, pētnieks

Lektors, Dr.phys.,
Pāvels Narica

Pavels.Narica@rta.lv
29273276
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa

Inženieris

Pāvels Cacivkins
Pavels.Cacivkins@rta.lv
26119171
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa

Vadošais pētnieks

Dr.philos.,
Ļubamirs Lazovs

lyubomir.lazov@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF)

Laborants

Antons Pacejs
Antons.Pacejs@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 017.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv