ERASMUS+ dokumentu paraugi

WORD Erasmus Student Charter

WORD Kā pieteikties Ersmus+ studiju vai prakses mobilitātei?

LINK Erasmus+ Mobility partners

WORD Learning Agreement studies

WORD Learning agreement traineeships

WORD Mobility agreement teaching

WORD Mobility agreement training

WORD Grant agreement model for Erasmus+ studies and/or traineeships within Programme Countries

WORD Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training

WORD Erasmus+ programmas studentu studiju un prakses mobilitātes finansējuma līgums mobilitātei starp PROGRAMMAS VALSTĪM

WORD Erasmus+ programmas personāla docēšanas un pilnveides mobilitātes finansējuma līgums mobilitātei starp PROGRAMMAS VALSTĪM

RTA Erasmus+ atskaites

WORD Atskaite par 2019./2020. studiju gadu

WORD Atskaite par 2018./2019. studiju gadu

WORD Atskaite par 2017./2018. studiju gadu

WORD Atskaite par 2016./2017. studiju gadu

WORD Atskaite par 2015./2016. studiju gadu

WORD Atskaite par 2014./2015. studiju gadu

Erasmus Universitātes harta

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Rēzeknes Augstskolas Erasmus+ hartas Nr. :69790-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

Erasmus ID kods: LV REZEKNE02

Organisation ID:  E10154101

PIC: 998424008

PDF Erasmus rīcības politikas deklarācija

PDF RA Erasmus+ harta 2014 – 2020

PDF Erasmus Universitātes hartas 2021-2027 vadlīnijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu