Studiju virzienā „Ekonomika” tehnoloģiju apguve notiek studiju procesā aktīvi izmantojot informācijas tehnoloģiju komponentes (datori, programmatūras u.tml.). Tehnoloģiju pārnese jeb inovācija ir process, kad pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli pielietojamā veidā, piemēram piedāvājot procesu (vadības procesu, finanšu pārvaldības, IT procesu u.c.) inovācijas konkrētam uzņēmumam prakses, diplomdarbu vai maģistra darbu izstrādes ietvarus.   Ar tehnoloģijas pārnesi saprot arī kādas zināmas tehnoloģijas ieviešanu citā uzņēmumā, kur tā līdz šim nav tikusi pielietota, kā arī mazāk zināmo, citās valstīs vai citās darbības jomās lietoto tehnoloģiju pārnesi konkrētā darbības jomā, uzņēmuma darbības organizēšanā, noteiktu resursu pārvaldībā. Tehnoloģiju izstrāde notiek studiju procesa ietvaros, radot tehnoloģiskus risinājumus konkrētiem uzņēmumiem, piemēram, mājas lapu izstrādes tehnoloģijas, finanšu analīzes, tirgus izpētes, e-biznesa analīzes paņēmieni, kas ļauj veiksmīgi izstrādāt un attīstīt dažāda rakstura risinājumus.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv