Bibliotēkas pakalpojumi

Doktora studiju programmās ir doti ieteicamās literatūras saraksti. RTA bibliotēka var nodrošināt daļu no nepieciešamās literatūras. Daļa doktorantiem nepieciešamās literatūras ir darbu vadītāju personiskajās bibliotēkās.

Informācija par bibliotēkas krājumu ir pieejama RTA bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Visērtāk tam var piekļūt no RTA mājas lapas www.rta.lv sadaļā Bibliotēka>> E-resursi>> : elektroniskais katalogs https://biblio.rta.lv/Alise/lv/home.aspx

Bibliotēkas krājums nepārtraukti tiek papildināts.

Papildus Elektroniskajam katalogam bibliotēka veido arī RTA Docētāju darbu datu bāzi. Docētāju darbu datu bāzē bibliogrāfiskie ieraksti tiek papildināti ar hipersaitēm uz journals.rta.lv, kas ir RTA zinātnisko rakstu pilntekstu datu bāze. Lai studējošie patstāvīgi ātrāk varētu atrast informāciju, bibliotēkas mājas lapā   ir izveidota sadaļa e-resursi, kur ir apkopotas dažādas hipersaites ar pieeju datu bāzēm, RTA un citu augstskolu zinātniskajiem rakstiem, brīvpieejas resursiem.

Lietotājam ir iespēja RTA bibliotēkā neesošu izdevumu pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.

Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas bizness”, “Latvijas Vēstnesis” (arī arhīva materiāli), „Jurista Vārds”, un žurnālus „Kapitāls”, „iFinanses“ un “iTiesības”, Latvijas Standartu bibliotēka un LNB Digitālās kolekcijas. Bibliotēka abonē EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, ASTM Compass Abstracts datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem. Visu datu bāzu pieejas adreses atrodamas RTA mājas lapā www.rta.lv sadaļā Bibliotēka>> E-resursi >> Datubāzes.

Dažas datu bāzes var izmantot arī attālināti:

Lai varētu piekļūt datu bāzei EBSCO arī ārpus RTA tīkla, izmantojiet sekojošu lietotājvārdu un paroli:

User Name:        s6400693

Password:           password

Par pieeju pārējām datu bāzēm no mājām jautāt lasītavas darbiniekiem.

Bibliotēka regulāri piesakās uz dažādu datu bāzu bezmaksas izmēģinājumiem. Informāciju par aktuālajām pieejamām datu bāzēm var iegūt mājas lapā.

RTA bibliotēka piedāvā individuālās un grupu apmācības/konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem, informācijas meklēšanu.

Literatūras pieteikumus un lietošanas termiņu pagarinājumus iespējams veikt:

  • personīgi ierodoties bibliotēkā;
  • elektroniski RTA bibliotēkas elektroniskā kataloga vietnē „Mana bibliotēka” (autorizēti lietotāji);
  • pa e-pastu: bibliotēka@rta.lv
  • pa tālruni bibliotēkas darba laikā.

Kontaktinformācija:

Atbrīvošanas al.115, k-4, Rēzekne, LV-4601

+371 29441103

bibliotēka@rta.lv 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu