Citi projekti: Digital Heroes (Digitālie varoņi)

Projekta darbības laiks: 30.09.2019 - 30.10.2021

Projekta numurs: 2019-1-RO01-KA205-062434 (KA205 – Stratēģiskā sadarbība jaunatnes jomā)

Projekta partneri: Asociatia Small Academy (NVO, Rumānija) – pieteikuma iesniedzēja organizācija Burgaski Svoboden Universitet (Bulgārija), Digijeunes (NVO, Francija), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija)

Projekta budžets ir 160596 EUR (RTA daļa kopīgajā budžetā - 42372 EUR), projektu finansē ERASMUS+ programma

Projekta mērķi:

 • iepazīstināt jaunatni un jaunos studentus ar maker education (darītāju izglītību);
 • palīdzēt jaunatnei attīstīt digitālās kompetences un citas noderīgas prasmes (piemēram, 21.gadsimta prasmes), lai risinātu profesionālās sfēras problēmjautājumus, vides jautājumus, ka arī problēmas, ar kurām saskaras mūsu sabiedrība;
 • uzlabot jaunatnes digitālās prasmes, lai jaunieši varētu aktīvi iesaistīties mūsu modernajā sabiedrībā;
 • iedvesmot jauniešus kļūt par modernās pedagoģijas un konstruktīvisma mācīšanas metožu vēstniekiem saviem vienaudžiem.

Projekta galvenie mērķi:

 • mācību programma (tiks sadalīta pēc vecuma grupām 14-16 gadi, 17-18 gadi, 19-25 gadi);
 • komunikācijas un informācijas izplatīšanas kampaņa (iedvesmot jaunatnes jomas profesionāļus iedziļināties darītāju domāšanas veidā un radīt savai mērķauditorijas piemērotus izglītojošus pasākumus);
 • mobilitātes programmas ilgums: 8 nedēļas 2020.gadā un 8 nedēļas 2021.gadā, 16 dalībnieki nedēļā (virzīta uz 14 - 25 gadus veciem jauniešiem), 2020. un 2021.gada jūlijā – augustā (katra studentu grupa piedalīsies programmā 2 secīgās nedēļās, tādējādi iesaistoties daudzās ar tehniskiem jautājumiem saistītās aktivitātēs un padziļinot savas prasmes);
 • mentorprogramma, kas paredzēta jauniešiem, kuri piedalīsies mobilitātē (to veidos dalīborganizāciju pārstāvji, kuri pavadīs jauniešus, kas piedalās mobilitātes pasākumos; mentori sniegs norādes un palīdzību jauniešiem, padziļinot zināšanas mobilitātes laikā skartajās viņu mīļākajās tēmās);
 • nemateriāli rezultāti (jaunieši nostiprinās savas IKT prasmes, uzlabos virkni 21.gadsimta prasmju, pilnveidos konkrētu jomu prasmes STEM disciplīnās, uzlabos sociālās pamatprasmes utt.);
 • labās prakses apmaiņa dalīborganizāciju starpā.

Projekta vadības komanda:

 • Koordinatore Jeļena Lonska (Jelena.Lonska@rta.lv, tālrunis +37126428081)
 • Tehniskā speciāliste, grāmatvede Olga Trančenoka (Olga.Trancenoka@rta.lv, +37126666663)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.