Citi projekti: NEW METRO embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile / Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA

Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2021

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir 800 777 00  EUR.

Projekta vadītājs

Dr.paed., Gilberto Marzano

e-pasts: Gilberto.Marzano@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

http://www.newmetro.eu/

Projekta īstenošanas komanda
­­­­­­­­­­­­

G.Marzano – projekta koordinators (saturiskā), I.Beinaroviča – Litvinova – projekta koordinators (finanšu), V. Ļubkina – projekta koordinators (administratīvā).
Pētnieki: S.Ušča, A. Martinova, G.Marzano.  I. Ramanovska – tehniskā sekretāre, S. Stafecka – projekta tehniskā sekretāre.

Projekta partneri

SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA SCPA, Italy

CIS SCUOLA PER LA GESTIONE D'IMPRESA SOCIETA' CONSORTILE A RESP, Italy

LOMBARDINI SRL, Italy

FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH, Austria

TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRYMA IPIROU, Greece

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E EDELLA RICERCA, Italy

FEDERAZIONE SINDACALE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA, Italy

HANSE PARLAMENT EV, Germany

Wyzsza Szkola Logistykiz, Poland

ENSE Generalitat de Cataluna, Spain

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis :

 • Nodrošināt darbiniekus (gan jauniešus, gan pieaugušos darbiniekus) un darba devējus ar jauniem piegādes apguves piedāvājumiem, kas saistīti ar KET un rūpniecību.
 • Palielināt galveno ieinteresēto personu informētību par sociālajām un organizatoriskajām izmaiņām, ko rada jauni ražošanas veidi.
 • Iesaistīt regulatīvās iestādes un ieinteresētās personas reģionālā un Eiropas līmenī, izstrādājot integrētu politiku, kas atbalsta nozares.

Projekta aktivitātes

 • Izstrādāt novatorisku Eiropas kompetenču ietvarstruktūru;
 • Eiropas līmenī izstrādāt pēc vidusskolas profesionālās izglītības programmu;
 • Attīstīt moduļu saturu un materiālus, izmantojot digitālās un inovatīvās tehnoloģijas;
 • Izstrādāt kompetenču novērtēšanas un sertificēšanas kopīgu sistēmu.

Projekta rezultāti

 • Eiropas kopīga kompetenču sistēma mehatronikā (ieskaitot visas VET nodrošinātās starptautiskās kopīgās programmas), kas vērstas uz ESCO sistēmu „Mehatronikas inženiertehniskais speciālists”;
 • Eiropas kopīgs vispārējs kvalifikācijas modelis;
 •  Jaunas atbilstošas ​​mācību metodes mehatronikas jomas mācību programmām;
 • Eiropas darba un mācību telpa (tīmekļa vietne un jauna metro e-mācību platforma;
 • Novatoriska un efektīva stratēģija, kas atbalsta jaunu cilvēku iesaisti Eiropas darba tirgū;
 • Pastiprināta sadarbība un dialogs starp profesionālās izglītības iestādēm, ekspertiem, uzņēmumiem un darba devēju pārstāvjiem visā Eiropā;
 • Ieteikumi politikas veidotājiem.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.