Autorizēties   |   Reģistrēties

Citi projekti: No pilsoniskās sabiedrības organizācijām līdz sociālajai uzņēmējdarbībai. Cīņa ar jauniešu bezdarbu un NEET vajadzību risināšana SOCIALNEET. Nr. 2017-1-351

Projekta darbības laiks: 01.04.2019 - 31.03.2022

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir  1 985 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no EEA un Norvēģijas grantu jaunatnes nodarbinātībai fonda ir 536 600 EUR.

Projekta vadītājs 

Dr., GilbertoMarzano

e-pasts: Gilberto.Marzano@rta.lv

Projekta administratore

Dr.paed., Līga Danilāne

Tālrunis: +371 29474886, e-pasts: Liga.Danilane@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

Projekta īstenošanas komanda

G.Marzano – projekta koordinators, L.Danilāne - projekta administratore, V.Ļubkina, S.Ušča,

Projekta partneri

InstituteofSocialEconomyStudies, Greece – vadošais partneris

Developments Association ofAltoTamega`sRegion, Portugal

TheCivilAffairsInstitute, Poland

UniversityofPrimorska, Slovenia

MunicipalityofMataro, Spain

InstituteofIndustrialandBusinessEducation&Training, Greece

CraftsmenAsociationofTerni, Italy

EuropeanNetworkofCitiesandRegionsfortheSocialEconomy (REVES), Belgium

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvus sociālos risinājumus un veicināt nodarbinātību sociālajos uzņēmumosjauniešu bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 29 un 25-29 gadiem.

Projekta aktivitātes

-

Projekta rezultāti

Uzlabota NEET / mērķa grupas nodarbinātības situācija

Ir izstrādātas vai pieņemtas novatoriskas pieejas jauniešu bezdarba samazināšanai

Pastiprināta starptautiska sadarbība darba tirgus jautājumos

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu