Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709. 01.09.2015 01.09.2021
IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIVE DIGITAL LEARNING IN DOCTORAL PROGRAM OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN LATVIA (DOCTDLL), projekta Nr. lzp-2018/2-0180 01.12.2018 31.12.2020
EXSTENDING SOCIAL EDUCATORS COMPETENCES/ESEC AGREEMENT No 2018-1-PL01-KA204-051126 01.11.2018 30.11.2020
Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL 15.10.2017 14.10.2019
Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību" (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
ERASMUS + KA2 Nr.2017-1LT01-KA201-035234 "Mediācijas sistēmu attīstība izglītības sektorā" 01.09.2017 31.08.2019
''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI - 163 01.04.2017 31.03.2019
"Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv