Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
ADVANCED DIGITAL DESIGN COURSE ON MODERN BUILDINGS DEVELOPING SKILLS FOR YOUNG ENGINEERS 01.06.2021 31.05.2023
Sociālās uzņēmējdarbības prasmju attīstība augstākās izglītības mācību iestādēs 01.11.2021 31.10.2022
No pilsoniskās sabiedrības organizācijām līdz sociālajai uzņēmējdarbībai. Cīņa ar jauniešu bezdarbu un NEET vajadzību risināšana SOCIALNEET. Nr. 2017-1-351 01.04.2019 31.03.2022
NEW METRO embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile / Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA 01.12.2018 30.11.2021
Digital Heroes (Digitālie varoņi) 30.09.2019 30.10.2021
Eliminating Social Exclusion (EliSE) Project Nr. 2019-1-LV01-KA204-060427 01.10.2019 30.09.2021
Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai 01.10.2019 30.09.2021
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709. 01.09.2015 01.09.2021
Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos Nr.LV-UA/2018/3 01.01.2019 31.12.2020
EXSTENDING SOCIAL EDUCATORS COMPETENCES/ESEC AGREEMENT No 2018-1-PL01-KA204-051126 01.11.2018 30.11.2020
Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai. Projekta numurs:  20.18-1-IT02-KA204-048479 12.11.2018 11.11.2020
WEB-BASED LASER SAFETY MODULES FOR VOCATIONAL EDUCATION/TRAINING Nr.2018-1-LV01-KA202-05695 01.09.2018 31.08.2020
Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL (586278-EPP-1-2017-LV-EPPKA2-CBHE-JP) 15.10.2017 14.10.2019
"Mediācijas sistēmas attīstība izglītības sektorā" ERASMUS + KA2 Nr.2017-1LT01-KA201-035234 01.09.2017 31.08.2019
Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI - 163 01.04.2017 31.03.2019

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.