Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
No pilsoniskās sabiedrības organizācijām līdz sociālajai uzņēmējdarbībai. Cīņa ar jauniešu bezdarbu un NEET vajadzību risināšana SOCIALNEET. Nr. 2017-1-351 01.04.2019 31.03.2022
NEW METRO embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile / Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA 01.12.2018 30.11.2021
Digital Heroes (Digitālie varoņi) 30.09.2019 30.10.2021
Eliminating Social Exclusion (EliSE) Project Nr. 2019-1-LV01-KA204-060427 01.10.2019 30.09.2021
Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai 01.10.2019 30.09.2021
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709. 01.09.2015 01.09.2021
Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos Nr.LV-UA/2018/3 01.01.2019 31.12.2020
EXSTENDING SOCIAL EDUCATORS COMPETENCES/ESEC AGREEMENT No 2018-1-PL01-KA204-051126 01.11.2018 30.11.2020
Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai. Projekta numurs:  20.18-1-IT02-KA204-048479 12.11.2018 11.11.2020
WEB-BASED LASER SAFETY MODULES FOR VOCATIONAL EDUCATION/TRAINING Nr.2018-1-LV01-KA202-05695 01.09.2018 31.08.2020
Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL (586278-EPP-1-2017-LV-EPPKA2-CBHE-JP) 15.10.2017 14.10.2019
"Mediācijas sistēmas attīstība izglītības sektorā" ERASMUS + KA2 Nr.2017-1LT01-KA201-035234 01.09.2017 31.08.2019
Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI - 163 01.04.2017 31.03.2019

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu