Maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāme

WORD Budžets 2012-2013

Noteikumi par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā

WORD Lejupielādēt

Amatpersonu atalgojums

WORD Aprīlis, 2018

WORD Maijs, 2018

WORD Jūnijs, 2018

WORD Jūlijs, 2018

WORD Augusts, 2018

WORD Septembris, 2018

WORD Novembris, 2018

WORD Darbinieku atalgojums 2018.g.decembrī

WORD Darbinieku atalgojums 2019.g.janvārī

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv