Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA studiju programmas 2019./2020. akadēmiskajā gadā

Studiju programmas nosaukums
KP skaits
Piešķiramais grāds/ Profesionālā kvalifikācija
Budžeta vietas (pilns laiks)
Studiju ilgums, gadi
 
Studiju maksa 2019./2020.*
Eur/gadā
Akreditēta līdz
Pilns laiks
Nepilns laiks
Pilns laiks
Nepilns laiks

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

 

Tiesību zinātnes

80

Jurista palīgs

-

2

2,5

1520

1220

līdz 31.12.2020.

Grāmatvedība

80

Grāmatvedis

+

2

2,5

1520

1220

līdz 31.12.2020.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas:

Vadības zinātne

120

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē

+

3

-

1520

-

līdz 31.12.2020.

Tehnoloģiju un inovāciju vadība

120

Bakalaura grāds vadības zinātnē

+

3

-

1520

-

līdz 31.12.2020.

Viesmīlības vadība

120

Bakalaura grāds vadības zinātnē

+

3

-

1560

-

līdz 31.12.2020.

Tiesību zinātne

120

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

+

3

-

1520

-

līdz 31.12.2020.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma:

 

Finanses

80

Finansists

-

-

2,5

-

1140

līdz 31.12.2020.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas:

 

Uzņēmējdarbība

Studiju virzieni:

-   Mārketinga sektora  vadība

-   Tūrisma uzņēmuma vadība

160

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā/ Uzņēmuma vadītājs

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2020.

Ekonomika

Studiju virziens

-   Finanšu un grāmatvedības vadība

160

Profesionālais bakalaura grāds ekonomikā/ Ekonomists

+

4

 

-

1520

-

līdz 31.12.2020.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas:

 

Vadības zinātne

80

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē

+

2

-

1690

 

līdz 31.12.2020.

Reģionālā plānošana un attīstība

60

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē

-

1,5

-

2200

-

līdz 31.12.2020.

Reģionālie mediji un komunikācija

80

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

+

2

-

1690

-

 

Profesionālās maģistra studiju programmas:

 

Tiesību zinātne

60/ 80

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē/ Jurists

+

1,5/2

-

1690

-

līdz 31.12.2020.

Finanšu vadība

70

Profesionālais maģistra grāds finansēs/ Finansists

-

-

2

-

1140

līdz 31.12.2020.

Inženieru fakultāte

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

 

Ražošanas loģistika

100

Loģistikas speciālists

+

2,5

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Pārtikas produktu pārstrāde

100

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

+

2,5

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Mašīnbūve

100

Mašīnbūves speciālists

+

2,5

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Apģērbu dizains un tehnoloģija

100

Izstrādājumu (apģērbu) projektētājs

+

2,5

-

1520

-

 

Būvniecība

120

Būvdarbu vadītājs

+

3

3,5

1520

1220

līdz 31.12.2021.

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Specializācijas:

-   Programmētājs

-   Datortīklu un datorsistēmu administrators

80

Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators

+

2

-

1520

-

līdz 31.12.2022.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas:

 

Mehatronika

180

Bakalaura profesionālais grāds mehatronikā/ Inženieris mehatronikā

+

4,5

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Vides inženieris

160

Profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā/ Vides inženieris

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Programmēšanas inženieris

160

Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā/  Inženieris programmētājs

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2022.

Akadēmiskā maģistra studiju programma:

 

Lāzertehnoloģijas

80

Inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā un metālapstrādē

+

2

-

1820

-

līdz 31.12.2021.

Profesionālās maģistra studiju programmas:

 

Vides aizsardzība

60/ 80

Profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā/ Vides inženieris

+

1,5/2

-

1820

-

līdz 31.12.2021.

Datorsistēmas

60/ 80

Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs/ Sistēmanalītiķis

+

1,5/2

-

1820

-

līdz 31.12.2022.

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

60/ 80

Maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

+

1,5/2

-

1820

-

līdz 31.12.2022.

Doktora studiju programmas:

 

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

120

Inženierzinātņu doktora grāds

+

3

-

3250

-

līdz 31.12.2022.

Vides inženierzinātne

144

Inženierzinātņu doktora grāds vides inženierzinātnē

+

3

-

3250

-

līdz 31.12.2021.

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma:

 

Sociālais rehabilitētājs

80

Sociālais rehabilitētājs

+

2

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas:

 

Skolotājs

Moduli:

 

Profesionālais bakalaurs izglītībā/

+

 

 

 

 

līdz 31.12.2023.

-          Pamatizglītības pirmā posma skolotājs

160

Pamatizglītības pirmā posma skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

 

4

4,5

1520

1220

 

-          Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs

160

Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs

 

4

-

1520

-

 

-          Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs

160

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

 

4

-

1520

-

 

-          Vēstures un sociālo zinību skolotājs

160

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

 

4

-

1520

-

 

Lietišķā komunikācija un tulkošana

160

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā/ Tulkotājs

+

4

-

1520

 

līdz 31.12.2023.

Speciālās izglītības skolotājs

160

Profesionālais bakalaurs izglītībā/ Speciālās izglītības skolotājs

-

-

4,5

-

1220

līdz 31.12.2023.

Sociālais pedagogs

160

Profesionālais bakalaurs izglītībā/ Sociālais pedagogs

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2023.

Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

160

Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā/ Sociālais darbinieks

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2021.

Interjera dizains

160

Profesionālais bakalaura grāds mākslā/ Interjera dizainers

+

4

-

1520

-

līdz 31.12.2022.

Akadēmiskā maģistra studiju programma:

 

Pedagoģija

80

Izglītības zinātņu akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā

+

2

-

1690

-

līdz 31.12.2023.

Profesionālās maģistra studiju programmas:

 

Speciālā pedagoģija

80

Profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā/ Speciālās izglītības skolotājs vai skolotājs logopēds, vai surdopedagogs

+

2

-

1690

-

līdz 31.12.2023.

Karjeras konsultants

80

Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē/ Karjeras konsultants

+

2

-

1690

-

līdz 31.12.2023.

Dizains

60

Profesionālais maģistra grāds dizainā

+

1,5

-

1820

-

līdz 31.12.2022.

Doktora studiju programma:

 

Pedagoģija

144

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

+

3

-

2550

-

līdz 31.12.2023.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv