SADARBĪBA

Starptautiskā sadarbība

Organizācija

Sadarbības veids

Universitātes

Harcas Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija)

Projekta pieteikumu sagatavošana

Mikolas Romeris universitāte (Lietuva)

Zinātniskās konferences

Polonijas Universitāte Čenstohovā (Polija)

Zinātniskās konferences

Utenas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

Projekta pieteikumu sagatavošana, zinātniskās konferences

Belostokas Tehnoloģiju universitāte (Polija)

Zinātniskās konferences

Polotskas Valsts universitāte (Baltkrievija)

Projekta pieteikumu sagatavošana, zinātniskās konferences

 Englija Raskina universitāte (Apvienotā Karaliste)

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Harcas Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija)

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Mikolas Romeris universitāte (Lietuva)

Baltijas-Vācijas universitāšu Sadarbības birojs Nt.2018/5; Strukturālo un sociālo pārmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

Harcas Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija)

Baltijas-Vācijas universitāšu Sadarbības birojs Nt.2018/5; Strukturālo un sociālo pārmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)

Baltijas-Vācijas universitāšu Sadarbības birojs Nt.2018/5; Strukturālo un sociālo pārmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

P.M. Mašerova Vitebskas Valsts universitāte (Baltkrievija)

Tūrisma resursu Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijās novērtējums (Krāslavas novads un Verhņedvinskas rajons) Daugava (Rietumu Dvinas) upes baseinā

Citas augstākās izglītības iestādes (ieskaitot koledžas un akadēmijas)

FRONTEX - Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

·         Stratēģiskā robežu un krasta apsardzes pārvaldības apmācības pasākumi; projekts “Eiropas kopīgā maģistra programma “Stratēģiskā robežu pārvaldība””

·         CCC MLC projekts Nr.2018/TRU/A2

Uzņēmumi un organizācijas

Allia (Nākotnes Biznesa centri)

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Cambridge Cleantech

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Lapland Safaris Group Oy

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Messila Maailma Oy

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Kadžiano pašvaldība (Itālija)

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Harcas Nacionālais Parks

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Harcas Kalnu Tūrisma pārvalde

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Saksijas-Anhaltes pavalsts pārstāvniecība ES

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

 

Nacionālā līmeņa sadarbība

Organizācija

Sadarbības veids

Universitātes

Latvijas Universitāte

Dalība Promocijas padomē, promocijas darbu recenzēšana, zinātniskās konferences

Rīgas Tehniskā universitāte

Dalība Promocijas padomē, promocijas darbu recenzēšana

Daugavpils Universitāte

Dalība Promocijas padomē, promocijas darbu recenzēšana un vadīšana, zinātniskās konferences

 

Ventspils Augstskola

Kopīgas doktorantūras programmas izveide

Vidzemes Augstskola

Kopīgas doktorantūras programmas izveide, maģistra darbu izstrāde

Citas augstākās izglītības iestādes (ieskaitot koledžas un akadēmijas)

Valsts robežsardzes koledža

Projekta pieteikumu sagatavošana, zinātniskās konferences

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Zinātniskās konferences organizēšana

Uzņēmumi

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Pētniecības grantu projekti

Valdības sektora partneri - valdības iestādes, pakļautības iestādes, pašvaldības

Valsts robežsardze

Zinātniskas konferences organizēšana

Riebiņu novads

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants No.13.15/5 (2017) Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana

Lūznavas muižas komplekss - Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants No.13.15/2 (2016) Tūrisma produktu attīstības iespēju izpēte Lūznavas muižā

Rezekne novada Tūrisma informācijas centrs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants No.13.15/4 (2017) Rēzeknes novada tūrisma produktu novērtēšana (kvalitātes audits)

Rēzeknes pilsētas pašvaldība un pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra Rēzeknes tūrisma attīstības centrs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants No.13.15/12 (2016) Viesnīcu pakalpojumu attīstības iespēju izvērtējums Rēzeknes pilsētā

Rēzeknes pilsētas pašvaldība un pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra Rēzeknes tūrisma attīstības centrs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants No.16.7/11 (2018) Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtēšana

Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Latgales reģiona tūrisma asociācija

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

H2020 projekta pieteikuma sagatavošana

 

LINK Zinātnes komercializācija

Institūtā izstrādātie komercializācijas piedāvājumi 2018.gadā:

- ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība - piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus; Izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai; Sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

- Mediju monitorings un analīze - konkrētas nozares vai pakalpojuma publicitātes un informācijas masu medijos apkopojums un analīze.

- Mediju patēriņš - mediju lietojuma un patēriņa izpēte dažādās auditorijās un vecuma grupās.

- Medijpratības veicināšana - medijpratības apmācība; semināri.

- Mediju satura veidošana- pakalpojums nodrošina dažādu žanru vēstījumu par produktu, pakalpojumu vai arī uzņēmumu sagatavošanu. Tas tiek piedāvāts kā vienreizējs vai ilglaicīgs pakalpojums.

- Zīmola tēla veidošana.

- Zīmola tēla novērtēšana - zīmols ir produkta vai uzņēmuma vizuālās identitātes elements, tas var būt vārds, apzīmējums, zīme, simbols, dizains vai šo elementu kopums, kas atšķir konkrēto produktu vai uzņēmumu no tā konkurentiem. Zīmola tēls patērētājiem saistās ar noteiktām produkta vai uzņēmuma vērtībām, stiprajām un vājajām vietām, atpazīstamību, patērētāju zināšanām, pieredzi vai lojalitāti, pirkšanas priekšrocībām. Zīmols atvieglo konkurenci, palīdzot izcelties tirgū un piesaistīt pircēju uzmanību.

- Konkurentu un to produktu piedāvājuma izpēte - nepārtraukta tirgus un konkurentu izpēte un novērošana ir iespēja uzņēmumam apkopot un analizēt informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem un  konkurentiem, uz kuras pamata var pieņemt lēmumus par uzņēmuma attīstības virzieniem. Apzinoties konkurentu stiprās un vājās puses, uzņēmumiem ir iespēja celt sava produkta vērtību, reaģēt uz tirgus un klientu vēlmju izmaiņām, paaugstināt uzņēmuma un produktu konkurētspēju. Psihoemocionālā stāvokļa koriģēšana multisensorās vides ietekmē - multisensorā vide tiek radīta aprīkotā telpā, kas iedarbojas uz dzirdes, redzes, taustes un smaržu sajūtām. Atrodoties telpā, ar sensoriem stimuliem tiek rosinātas noteiktu sajūtu aktivizēšanās, kas atbilstoši iedarbības veidam aktivizē vai nomierina kopējo psihoemocionālo stāvokli. Telpas iekārtojums un iedarbības metodika veicina pašregulācijas procesu  apgūšanu. Metodikas pielietošanā tiek izmantota Snoezelen terapijas pamatprincipi.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.