PROJEKTI UN PASŪTĪJUMA PĒTĪJUMI

Aktuālie

Projekta nosaukums, Nr.

Īstenošanas periods

Saite uz projekta mājas lapu

Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai2019-1-LV01-KA203-060414

01.10.2019.-30.09.2021.

https://www.rta.lv/citi_projekti?project_id=150

ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība, Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 

01.10.2017 - 30.09.2020. 

https://www.rta.lv/eraf_lidzfinansetie_projekti?project_id=136

Valsts pētījumu programma ,,Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”Nr.LV VPP-IZM-2018/1-0015 

01.01.2019 - 31.12.2021 

https://www.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=130

E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs

01.12.2020 - 31.12.2021

https://www.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=167

Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

01.07.2020 - 31.12.2020

https://www.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=160

Sociālās uzņēmējdarbības prasmju attīstība augstākās izglītības mācību iestādēs

01.11.2021 - 31.10.2022

https://www.rta.lv/citi_projekti?project_id=165

 

Īstenotie

  • Citi projekti
  • Frontex/ Eiropas kopīgā maģistra studiju programma Stratēģiskajā robežu pārvaldībā (projekta īstenotāja - D.Znotiņa, darbības laiks - 2015.-2018.gads)
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”„Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtējums” (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks 2018.gads ).
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” „Mentoringa iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā” (vadītāja – A.Zvaigzne, darbības laiks 2018.gads).
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits) (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads).
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads).
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas (turpmāk – ZPI) iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos (vadītāja – A.Zvaigzne, darbības laiks – 2017.gads).
  • RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Jaunu produktu izstrādes procesu modelēšana un analīze Latvijā – inovāciju barjeras. (vadītāja – Irēna Silineviča, darbības laiks – 2016.gads)
  • Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts,, Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām” (vadītāja - L.Litavniece, darbības laiks - 2018. gads)
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvija-Lietuva projekts ,,Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās” (vadītājs – M.Igavens, darbības laiks: 2017.-2019. gads).
  • ERASMUS + programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektu "Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā " (vadītājs M.Igavens, darbības laiks: -2019.gads).

 

  • Pasūtījuma pētījumi un līgumdarbi
  • Rēzeknes novada pašvaldības projekta " Euorope Direct informācijas centra Austrumlatgalē" vajadzībām  RTA  Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta un  Inženierzinātņu institūta   darbinieki  veica/īstenoja pasūtījuma pētījumu (pētniecisko pakalpojumu Līgums Nr9.17/2019-03-1) par Eiropas tautu kulinārā mantojuma izpēti un radošo darbnīcu programmu izstrādi, to aprobāciju (īstenošanas periods: 03.-04.2019.).
  • SIA „Rēzeknes satiksme” (saskaņā ar līgumu Nr.3.14/62) pasūtījuma pētījuma izpilde (īstenošanas periods:13.10.2016.-23.11.2016.).
  • Pasūtījuma pētījuma izpilde „Rēzeknes rajona kopienu partnerības Lauku attīstības programmas 2007.-2013. pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai” (īstenošanas periods: 20.05.2015.-30.06.2015.).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.