DOKTORANTŪRAS UN PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTS

DSP programmas, kuru īstenošanā iesaistīts institūta personāls:

RTA darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023.g. nosaka, ka studiju virzienu attīstībā par prioritāti ir noteikta pilna cikla studiju īstenošanu, tostarp sadarbojoties ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs kopīgo studiju programmu veidošanā. RTA akadēmiska personāla attīstības pasākumu plāns 2018-2023 paredz  studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” veidot jaunu doktora studiju programmu kopā ar citām Latvijas augstskolām Sociālo zinātņu nozarē Ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, kas veicinātu akadēmiskā personālu ar doktora grādu piesaisti, akadēmiskā personāla atjaunotni, kāpinātu studiju un pētniecības sinerģiju studiju virzienā. Tāpēc kopā ar Vidzemes Augstskolu  un Ventspils Augstskolu tiek plānots 2020.gada 1.pusē licencēt un ieviest kopīgo doktora studiju programmu "Ekonomika un uzņēmējdarbība".  Institūta finanšu un cilvēkresursi ir pietiekami, lai izstrādātu un ieviestu doktora studiju programmu.

Pēcdoktorantūras pētniecības projekti:

Nozīmīgs atbalsts pēcdoktorantiem ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Atbalstu 2017.gadā saņēma vadošais pētnieks A.Gaveika (pētījums „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība”). Pētniecības  projekts  vērsts uz viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.