Autorizēties   |   Reģistrēties

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts ir RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) struktūrvienība, tā mērķis ir nodrošināt zinātniskos pētījumus sociālo zinātņu  nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī pētniecisko un praktisko atbalstu EPF realizētajos studiju virzienos  un RTA kopumā.

Nozares

Sociālās zinātnes (pēc OECD klasifikatora)

 • Ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Socioloģija
 • Juridiskās zinātnes
 • Mediji un komunikācijas zinātne

Humanitārās zinātnes

 • Vēsture un arheoloģija

Darbības virzieni

 • Reģionu izaugsmes un attīstības iespējas
 • Bioekonomikas (biosaimniecību) loma tautsaimniecībā
 • Nodarbinātības jautājumu un sociālo problēmu risināšana reģionā
 • Inovatīvu risinājumu, metožu izpēte nozaru (tūrisma, ēdināšanas, izglītības, lauksaimniecības u.c.) konkurētspējas paaugstināšanai un finanšu resursu piesaistei
 • Uzņēmējdarbības attīstības iespējas reģionā un pētījumi sadarbībā ar atsevišķiem reģiona uzņēmumiem par to specifiskām problēmām (loģistikas sistēmas plānošana, produkta kvalitāte u.c.)
 • Teorētiskie un praktiskie jurisprudences jautājumi
 • Pašvaldību un budžeta iestāžu darbības efektivitāte u.c.
 • Informācijas un komunikācijas pētniecība (vēsture, sociālā atmiņa, mediju patērēšana, lietotāji)

Institūta darbība

Projekti

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos (vadītāja – A.Zvaigzne, darbības laiks – 2017.gads);

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads);

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits) (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads).

Promocijas darbi

2015

Murinska-Gaile, S: „LATGALES REĢIONA PRESE KULTŪRSOCIĀLAJĀ TELPĀ” („Latgale region press in sociocultural space”)

2014

Gaveika, A.: „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJĀS ROBEŽAS LATVIJĀ TIESISKĀ REGLAMENTĀCIJA” („External borders of European union in Latvia`s legal regulation”)

WORD Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

 • Tehniski-ekonomiskā priekšizpēte;
 • Mārketinga stratēģiju izstrāde (tirgus un konkurentu izpēte);
 • Komunikācijas plāna izstrāde (mediju pētījumi, monitorings, reklāmu un zīmolu izstrāde);
 • Nodarbinātības jautājumu un dažādu sociālo problēmu izpēte reģionos;
 • Problēmu un inovatīvu risinājumu izpēte dažādās tautsaimniecības nozarēs: tūrisma, ēdināšanas, izglītības, lauksaimniecības c. ;
 • Dažādi pētījumi sadarbībā ar atsevišķiem reģiona uzņēmumiem par to specifiskām problēmām (loģistikas sistēmas plānošana, produkta kvalitāte u.c.);
 • Teorētiskie un praktiskie jurisprudences jautājumi;
 • Pašvaldību un budžeta iestāžu darbības efektivitāte u.c.

 

Institūta zinātniskais personāls

Vārds, uzvārds
Zinātniskais grāds
Ieņemamais amats
Zinātnes nozare, apakšnozare
Elektroniskais pasts
Iluta Arbidāne
Dr.oec.
Vadošā pētniece
Ekonomika
iluta.arbidane@rta.lv
Ilona Bulgakova
Dr.iur.
Vadošā pētniece
Juridiskās zinātnes, krimināltiesības
ilona.bulgakova@rta.lv
Sandra Ežmale
Dr.oec.,LZP eksperte
Vadošā pētniece
Ekonomika, reģionālā ekonomika
sandra.ezmale@rta.lv
Iveta Mietule
Dr.oec.,LZP eksperte
Vadošā pētniece
Ekonomika
iveta.mietule@rta.lv
Lienīte Litavniece
Dr.oec.
Vadošā pētniece
Ekonomika, reģionālā ekonomika
lienite.litavniece@rta.lv
Irēna Silineviča
Dr.sc.ing.,LZP eksperte
Vadošā pētniece
Ekonomika
irena.silinevica@rta.lv
Anda Zvaigzne
Dr.oec.,LZP eksperte
Vadošā pētniece
Ekonomika, agrārā ekonomika
anda.zvaigzne@rta.lv
Liene Amantova-Salmane
Mg.soc.sc.
Pētniece
Ekonomika
liene.amantova-salmane@rta.lv
Inese Brīvere
Mg.paed., Mg.hist.
Pētniece
Vēsture, kultūras un zinātnes vēsture
 inese.brivere@rta.lv
Iveta Dembovska
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika
 iveta.dembovska@rta.lv
Valda Čakša
Dr.art.
Pētniece
Vēsture
 valda.caksa@rta.lv
Inta Kotāne
Mg.oec.
Pētniece
Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība
inta.kotane@rta.lv
Ilga Krampuža
Mg.iur.;Mg.soc.sc.
Pētniece
Juridiskās zinātnes
ilga.krampuza@rta.lv
Jeļena Lonska
Dr.oec.,LZP eksperte
Pētniece
Ekonomika
jelena.lonska@rta.lv
Līga Mazure
Dr.iur.,LZP eksperte
Pētniece
Juridiskās zinātnes
liga.mazure@rta.lv
Sandra Murinska
Dr.sc.comm.
Pētniece
Komunikācijas zinātne, komunikācijas teorija
sandra.murinska@rta.lv
Anita Puzule
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika, finanses un kredīts
 anita.puzule@rta.lv
Ēvalds Višķers
Mg.soc.sc.
Pētnieks
Ekonomika
evalds.viskers@rta.lv
Jeļena Volkova
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika
jelena.volkova@rta.lv
Ērika Žubule
Dr.oec.
Pētniece
Ekonomika, finanses un kredīts
 erika.zubule@rta.lv
Māris Igavens
 Mg.soc.sc.
Zinātniskais asistents
Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība
maris.igavens@rta.lv
Inese Silicka
Mg.soc.sc.
Zinātniskā asistente
Pedagoģija, nozaru (viesmīlības) pedagoģija
inese.silicka@rta.lv
Daina Znotiņa
Mg.soc.sc.
Zinātniskā asistente
Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība
daina.znotina@rta.lv
Aija Vonoga
Mg.soc.sc.
Zinātniskā asistente 
Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība 
aija.vonoga@rta.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv