RTA bibliotēka sniedz šādus pakalpojumus:

  • Literatūras izsniegšana

  • Lasītavu izmantošana

  • Uzziņas un konsultācijas iespieddarbu meklēšanā

  • Informācijas atlase un sarakstu veidošana pēc pasūtījuma

  • Starpbibliotēku abonements (SBA)

  • Datoru un interneta izmantošana

  • Iespēja strādāt ar RTA bibliotēkā pieejamajām datubāzēm

  • PDF Melnbaltā izdruka un kopēšana.  (Pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar RTA rektora 2017.g.10.novembra rīkojumu Nr.7.2/91 par "Bibliotēkas maksas pakalpojumiem")

  • Skenēšanas pakalpojumi

 

RTA bibliotēkas piedāvātās apmācības

RTA bibliotēka piedāvā studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem konsultācijas, individuālās un grupu apmācības par bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem, informācijas meklēšanu (sīkāk pieteikuma anketā).

Pieteikties var, aizpildot pieteikuma anketu vai rakstot uz bibliotēkas e-pastu:  biblioteka@rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.