RTA promocijas padomēs aizstāvētie promocijas darbi

Imants Zarembo KONCEPTUĀLO UN RELĀCIJU DATU MODEĻU SAVIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS METODOLOĢIJA (Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models)  
Alens Indriksons KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ (Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards)
Sergejs Kodors TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA (Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition)

Promocijas darbu kopsavilkumi

Andris Skromulis "Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerjonu koncentrāciju"
Imants Zarembo "KONCEPTUĀLO UN RELĀCIJU DATU MODEĻU SAVIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS METODOLOĢIJA" ("Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models"
Jeļena Laškova Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās
Ženija Truskovska Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā
Jānis Poplavskis Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē
Inamora Zaiceva Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem
Svetlana Ušča "Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā"
Ilga Prudņikova "Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā"
Spodra Austruma "Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā"
Edgars Čubars Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums
Sergejs Kodors TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA" (“Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition”)
Alens Indriksons KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ" (“Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards”)
Meruyert Zhanguzhinova STUDENTU – TOPOŠO PROFESIONĀLĀS IZ GLĪTĪBAS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS KAZAHSTĀNAS AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu