Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana Latvijā vai Vācijā, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Stipendiju programma sniedz divas iespējas:

 • visu fakultāšu maģistra absolventiem (diplomam jābūt iegūtam ne senāk kā pirms 5 gadiem) 6–12 mēnešus papildināt vides aizsardzības zināšanas praktiski līdzdarbojoties universitātēs, pētniecības institūtos, rūpniecības uzņēmumos, valsts kompānijās vai
 • gada garumā turpināt izstrādāt (vākt nepieciešamos datus, izmantot kādas īpašas tehnoloģijas, pieredzi vai iespējas) kādā no Latvijas universitātēm iesāktu doktora disertāciju vides jomā.

Vācijas Vides fonds piedāvā:

 • stipendiju 1250 eiro mēnesī uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem;
 • veselības, nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 • apmaksātus vācu valodas kursus;
 • dalību dažādos vides pasākumos Vācijā;
 • plašu stažēšanās vietu izvēli (universitātes, pētniecības institūti, rūpniecības uzņēmumi, valsts kompānijas).

Pieteikumu var aizpildīt vai nu vācu, vai angļu valodā. Pieteikumam pielikumā jāpievieno:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • projekta idejas (tēmas) izklāsts;
 • diploma kopija, ieskaitot tā tulkojumu angļu vai vācu valodā;
 • maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule angļu vai vācu valodā;
 • vācu vai angļu valodas zināšanu apliecinājums.

Ar Vācijas Vides fonda bijušo Latvijas stipendiātu prakses tēmām var iepazīties šeit:
https://www.dbu.de/stipendien_30021/925_db.html
https://www.dbu.de/stipendien_30019/831_db.html
https://www.dbu.de/stipendien_30021/926_db.html

Pieteikumus stipendijai var iesniegt online divas reizes gadā:līdz 5. martamun 5. septembrim. Reģistrējoties ir jāaizpilda noteikta forma un augšupjāielādē augstāk minētie dokumenti.

Plašāk:https://www.dbu.de/stipendien_international

Vācijas Vides fonda stipendiju programmasinformējošā pasākuma video.

Kontaktpersona Vācijas Vides fondā, Vācijā: Constanze Fuhrmann, e-pasts:c.fuhrmann@dbu.de

Kontaktpersonas Latvijā: Kristīne Zepa, e-pasts:dbu_lettland@inbox.lv, Tālr. 26444679