Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli lāzerdrošībā, kuri pieejami vietnē ekursi.rta.lv. Video materiāli angļu un vācu valodā ir brīvi pieejami, un tos var izmantot gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un mācībspēki, gan arī citu augstākās un profesionālas izglītības mācību iestāžu audzēkņi, kā arī uzņēmumu darbinieki un industrijas pārstāvji, zināšanu un kompetenču paaugstināšanai lāzerdrošības jomā.

“This project of the Baltic-German University Liaison Office is supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.”