Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apmeklēja Kazahstānas automobiļu un ceļu būves institūta KAZADI prorektore, profesore Sholpan Bekmukhanbetova un tālmācības studiju galvenā speciāliste Ainagul Zhonkeshova. Kopīgās darba sesijās kolēģi no Kazahstānas un RTA pārrunāja sadarbības iespējas zinātnes un projektu jomā, kā arī viens no svarīgākajiem vizītes mērķiem bija veicināt esošo sadarbību, kopīgi īstenojot saskaņoto studiju programmu “Mehatronika”. KAZADI un RTA kopš 2021. gada janvāra ir sadarbības līgums inženierzinātņu jomā. Studiju programmas “Mehatronika” direktors Andris Martinovs norāda: “Šāda veida sadarbība ir lieliska iespēja pilnveidoties un paplašināt studentu tīklu visā pasaulē. Studiju programma ir saskaņota un notiek tālāka virzība pie tās ieviešanas. KAZADI pārstāvji rudens semestrī plāno uzņemt studentus, kuri pirmos divus gadus studēs Kazahstānā, bet trešajā gadā dosies uz RTA”. Kopumā programmas direktors šo saskaņoto programmu vērtē ar plus zīmi, jo ieguvēji būs gan studenti, gan mācībspēki, gan abas augstākās izglītības iestādes.

Kazahstānas delegācijas pārstāvji atzina, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir nodrošināta ar kvalitatīvu tehniski materiālo bāzi, lai studenti iegūtās praktiskās zināšanas pielietotu, praktiski darbojoties laboratorijās.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

##