Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolvēšanas rādītājs ir 55,28 bakalaura studiju programmām (C vērtējums) un 71,88 maģistra studiju programmām (C vērtējums). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir viena no spēcīgākajām augstākās izglītības iestādēm starptautiskajā līmenī, par ko liecina, iestādes augstie sasniegumi studiju procesa nodrošināšanā, pētniecībā, piedalīšanās starptautiskajos pasākumos, zināšanu nodošanā, ko var detalizētāk apskatīt “U-Multirank” mājaslapas rakstā par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Neatlaidīgs darbs un mērķtiecība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reitingā ir vainagojusi ar 9 “A” (ļoti labi) līmeņa vērtējumiem.

Šie rezultāti ir balstīti uz U-Multirank datiem gan no aptaujas starp iesaistītajām iestādēm, gan U-Multirank studentu aptaujas, aptverot 64 000 studentu no 314 iestādēm.

U-Multirank ir unikāla, daudzdimensionāla un starptautiska augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas sistēma, kas sniedz ne tikai informāciju par sociālo iekļaušanu un iesaistīšanu, bet piedāvā plašu informācijas klāstu par vairāk nekā 30 rādītājiem piecās darbības dimensijās: mācīšana un mācīšanās, pētniecība, zināšanu nodošana, starptautiskā orientācija un reģionālā iesaiste.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas augstie sasniegtie rādītāji liecina par stabilitāti, izaugsmi un mērķtiecīgu attīstību.

Detalizēta informācija par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju “U-Multirank 2022”: https://www.umultirank.org/study-at/rezekne-academy-of-technologies-rankings/
2021 Latvian Universities in Global Comparison
Rezekne Academy of Technologies